Actele notariale pierdute

Утерянные нотариальные акты:

publicarea este bazată pe art.26 din Legea nr.246 din 15.11.2018

публикация данных основана на ст.26 закона №246 от 15.11.2018

începând cu 2020

COŢUC IGOR

Cet. COŢUC IGOR, domiciliat în sat. Cucuieţii Vechi, r-nul Rîşcani, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor testamentar nr. 1668 din 02.03.2011, eliberat de notarul PURCEL LUDMILA.

Caplun Sergiu

Cet. Caplun Sergiu, domiciliat în or. Căușeni, str. Mihai Eminescu, nr. 12, ap. 31, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: ACORD ADIȚIONAL la Contranctul de împrumut și ipotecă, autentificat cu nr. 6299 la data de 23.08.2018.

Culev Vitali

Cet. Culev Vitali, domiciliat în RM mun. Ceadîr Lunga, str. Tihii 1, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de donaţie №. 8399 din 11.10.2007,   întocmit de notarul Arnaut Alexandr.

Caramalac Fedora

Caramalac Fedora, domiciliata în or.Taraclia. str.K.Marx, 31, raionul Taraclia, Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de donație nr. 668 din  22.04.1986, autentificat de notarul Cassir Eugenia.

Şuiu Iurie

Aviz privind pierderea originalului actului notarial cet.Şuiu Iurie, domiciliat  în Republica Moldova, rnul Sîngerei, sat.Bilicenii Vechi,  aduce  la  cunoștință  pierderea  originalului  actului  notarial: Certificatul de moştenitor nr.3344 din 18.12.2001,  eliberat de  notarul Condorachi Olga, cu sediul biroului în Republica Moldova, or.Sîngerei, str.Independenţei, nr.89/1.

IACUBENCO PAVEL

Cet. IACUBENCO PAVEL, domiciliat în satul Hitreşti, raionul Făleşti, R.Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatul de mostenitor eliberat cu nr. 3346 din 17.03.2016.

Vaculovschi Mihail

Cet. Vaculovschi Mihail, cu domiciliul în s. Olănești r-l Ștefan Vodă, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Testamentului  autentificat de către primăria s. Antonești raionul Ștefan Vodă, cu nr. 35 la 05.02.2004.

Vaculovschi Mihail

Cet. Vaculovschi Mihail, cu domiciliul în s. Olănești r-l Ștefan Vodă, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:  Contractului de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată, autentificat de biroul notarial de stat Ştefan Vodă cu nr.  1882 la 18.07.1995.

Babici Inga

cet.   Babici Inga, aflată temporar în Republica Elenă, aduce la cunoștință  pierderea originalelor actelor notariale: Certificatului de cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună, din data de 15.09.2011, nr. 7698, Certificatului de moștenitor legal, din data de 15.09.2011, nr. 7701, întocmite de către notarul public Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. M. Viteazul, 21A, R. Moldova;Contractului de vânzare cumpărare, transmitere primire a locuinţei în proprietate privată din data de 14.01.1994 nr. 54, întocmit de către biroul notarial de stat al raionului. Ocnița, R. Moldova.