Actele notariale pierdute

Утерянные нотариальные акты:

publicarea este bazată pe art.26 din Legea nr.246 din 15.11.2018

публикация данных основана на ст.26 закона №246 от 15.11.2018

începând cu 2020

Grati Viorel

Grati Viorel, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractului de vînzare-cumpărare nr.11942 din data 28.10.2014, autentificat de către notarul Reşetnicov Ala exemplarul cet-lui Grati Viorel.

Vicol Gheorghe

Cet.Vicol Gheorghe, domiciliat în satul Zăicani, raionul Rîşcani, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat cu privire la dreptul de moştenitor legal nr.794 din 06.03.2001, eliberat de notarul Luca Petru.

Gîlca Olga

Cet. Gîlca Olga, născută la data de 02.09.1985, domiciliată în sat. Bravicea, r-nul Călăraşi, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 1-330 din 04.08.2021 autentificat de notarul Daşchevici Victoria.

Vrabie Leonid

Cet. VRABIE  LEONID  EFIM, cu domiciliul în or. Ştefan Vodă str. Vasile Alecsandri nr. 92, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:

Certificatului cu privire la dreptul de moștenire testamentară  eliberat de notarul  Suhaia Liubovi cu nr. 355 la 05.02.2002.

Vîlcu Domnica

Cet. Vîlcu Domnica, domiciliată în satul Sălcuța, raionul Căușeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor testamentar nr. 1-362 din 20.04.2023, eliberat de notarul Bagrin Maria pe numele Vîlcu Ion.

Pierderea actului notarial

Cetățeanul, Tropoțel Silvia, domiciliată în sat.Ciuciulea, r-nul Glodeni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor legal nr.3648 din data de 23.06.2017, eliberat de notarul T.Jernovaia, cu sediul biroului în or.Glodeni, pe numele Tropoțel Gheorghe.

GHENGHEA VALENTINA

Cet.GHENGHEA VALENTINA  domiciliată în mun. Bălți,   aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor  nr.1012  din  15.02.2011, contract de donație  nr. 1681  din  25.02.2011 , eliberate de notarul Caraiman Aurica.

SICORA VITALIE

Cet. SICORA VITALIE, domiciliată în satul Răuţel, raionul Făleşti, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actelor notariale:

– Contract de formare prin divizare cu încetarea proprietăţii pe cote-părţi nr. 2311, autentificat de notarul Leonid Tatian la 22.02.2012.

Doncila Stepanida

Cet.Doncila Stepanida, domiciliată în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Butuceni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor legal nr.9224 din 16.06.2010, eliberat de notarul Lencuţa Iulia, cu sediul în mun.Orhei, str.V.Mahu nr.143/1.