Actele notariale pierdute

Утерянные нотариальные акты:

publicarea este bazată pe art.26 din Legea nr.246 din 15.11.2018

публикация данных основана на ст.26 закона №246 от 15.11.2018

începând cu 2020

ROȘCA ANGELA

Dna ROȘCA ANGELA, domiciliată în Republica Moldova, raionul Hîncești, satul Obileni, în numele Dlui GUZUN  VALERIU, domiciliat în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Isacova, aduce la cunoștință pierderea originalului: Contractului de donație nr. 7810 din 09.07.2008, autentificat de notarul Bejenar Tatiana, cu sediul biroului în municipiul Orhei, RM.

Porubina Maria

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. PORUBINA MARIA, data nașterii 28.04.1963, domiciliată în r-ul Dubăsari, sat.Holercani, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor testamentar nr.5602 din data de 20.08.2012, eliberat de notarul Lăpușneanu Tamara.

BERNIC ALEXANDR

BERNIC ALEXANDR, domiciliat în satul Nicolaevca, raionul Glodeni, R. Moldova,  aduce la cunoștință pierderea Contractului de vînzare-cumpărare nr.1331 din 19.09.1978, autentificat de BNS Glodeni.

Topal Maria

Cet. Topal Maria, domiciliată în mun. Bălți, str. Bulgară, 162/1, ap. 60, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare a garajului metalic nr. 12041 din 20.09.2016 întocmit de notarul public Agachi Aliona.

GONCEAR MARIANA

Cet. GONCEAR MARIANA, domiciliat în Republica Moldova, oraşul Orhei, strada Prieteniei nr. 42, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatelor de moştenitor legal nr. 7173 şi nr. 7175 eliberat la data de 24.12.2007, de către notarul Pîslari Tatiana, originalul căruia se păstrează în arhiva notarului Veveriţă Cristina, cu sediul biroului în mun. Orhei

Zadnipro Nadejda

Aviz

privind pierderea originalului actului notarial

cet. Zadnipro Nadejda, domiciliată în s. Sauca, r-nul Ocnița, aduce la cunoştinţă pierderea originalelor actelor notariale: Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei – părți din proprietatea comună în devălmășie din data de 29.07.2014 cu nr. 4521; Certificatului de moștenitor legal  din data de 29.07.2014 cu  nr. 4522, eliberate de notarul public Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului în or.  Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței, 65/6, R. Moldova.

ȘOCOT LIUBA

Camerei Notariale din Republica Moldova

AVIZ   privind   pierderea

originalului actului notarial

 

Cet. ŞOCOT LIUBA ILIE, cu domiciliul în s. Crocmaz r-l Ștefan Vodă, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:

Certificatului cu privire la dreptul de moștenire testamentară eliberat de notarul Luchian Anatolie cu nr. 3134 la 26.06.2000.

 Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 27.01.2023 conform contului spre plată nr. 96058.

 

Notarul Luchian Anatolie

Popov Anatolie

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

 

 

Cet. Popov Anatolie, domiciliat în s. Abaclia, r-nul Basarabeasca, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare a apartamentului înregistrat cu nr. 2101 din 25.02.2013, autentificat de notarul public Pulbere Vera.

BODAREVA EUGENIA, ȚURCANU VIORICA, BODAREV VIOREL

Cet.  BODAREVA EUGENIA, ȚURCANU VIORICA și BODAREV VIOREL aduc la cunoștință faptul pierderii originalului actului notarial: Certificatului de calitate de moștenitor eliberat în cadrul dosarului succesoral al patrimoniului decedatului cet. BODAREV ALEXEI – la data de 21.10.2022, cu nr.2-2892, de către notarul Gavriliuc Diana.