Componența: Comisiei de etică:


Speianu Ala - Golubciuc


notar, membru ales de Adunarea Generală a Notarilor din 31.03.2022

Natalia Izdebschi


notar, membru ales de Adunarea Generală a Notarilor din 31.03.2022

Natalia Poțelueva


notar, membru ales de Adunarea Generală a Notarilor din 29.04.2022

Dorina Postolache


repetezentant al societății civile, membru ales prin Decizia Adunării Generale Ordinare a Notarilor din 17.03.2023

Natalia Stati


notar, membru ales prin Decizia Adunării Generale Ordinare a Notarilor din 17.03.2023

Președintele Comisiei de etică - SPEIANU ALA - GOLUBCIUC