Nr. Nume/Prenume solicitantului Data publicării Conținutul anuțnului Detalii

1

GUDUMAC Ion

Cet. GUDUMAC Ion, domiciliat în s. Trinca, r-nul Edineţ, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 2118 din 03.04.2003 autentificat de notarul Antoficiuc Alexandru.

Vezi detalii

2

ZARICIUC Maria

Cet. ZARICIUC Maria, domiciliată în s. Grinăuţi-Raia, r-nul Ocniţa, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr. 834 din 06.03.2001 eliberat de notarul Morea Galina.

Vezi detalii

3

Vascan Galina

Aviz privind pierderea originalului actului notarial Cet. Vascan Galina, domiciliată în r-ul Dubăsari, sat. Coșnița, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal nr.720 din 13.06.2006, eliberat de notarul Roșu Cristina, cu sediul în mun.Chișinău, or.Vadul lui Vodă, pe numele Meleca Matriona, decedată la 26.02.2020.

Vezi detalii

4

DONICA GALINA

Dna DONICA GALINA, domiciliată în Republica Moldova, municipiul Orhei, strada C. Brâncuși nr. 34, aduce la cunoștință pierderea originalului: Contractului de divizare a bunului imobil nr. 1755 din 23.04.2015, autentificat de notarul Bejenar Tatiana, cu sediul biroului în mun. Orhei, RM.

Vezi detalii

5

DONICA GALINA

Dna DONICA GALINA, domiciliată în Republica Moldova, municipiul Orhei, strada C. Brâncuși nr. 34, aduce la cunoștință pierderea originalului: Certificatului de moștenitor legal nr. 9677 din 21.08.2008, eliberat de notarul Bejenar Tatiana, cu sediul biroului în mun. Orhei, RM.

Vezi detalii

6

Sosnovschi Constantin

Aviz privind pierderea originalului actului notarial Cet. Sosnovschii Constantin, domiciliat în mun. Bălţi, str. Alexandru cel Bun nr. 22, ap. 31, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: testamentul nr. 6043 din 19.07.2018, autentificat de notarul Popovici Adrian.

Vezi detalii

7

MANOLE ELENA

Cet. MANOLE ELENA , cetăţean al Republicii Moldova, domiciliată în Republica Moldova, r-ul. Orhei, sat. Ciocîlteni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de schimb nr. 4981 autentificat la data de 06.11.2002, de către notarul Pîslari Tatiana,

Vezi detalii

8

Simac Natalia

Cet. Simac Natalia, domiciliată în municipiul Bălți, strada Lev Tolstoi, 23, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare nr. 6970 din 03.08.2018 întocmit de notarul Agachi Aliona, pe numele domnului Godovanciuc Eugeniu.

Vezi detalii

9

USCOV RUSLAN

Aviz privind pierderea originalului actului notarial Cet. Uscov Ruslan, domiciliat în Republica Moldova, mun.Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, nr.73/75, ap.7, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare – cumpărare cu nr.1-342 din data de 21.02.2022, autentificat de notarul Lăpușneanu Tamara, cu sediul în sat.Coșnița, r-ul Dubăsari.

Vezi detalii

10

GUȚU ANATOLIE

Cet. GUȚU ANATOLIE, cu domiciliu în or. Dondușeni, RM, aduce la cunoștință pierderea originalele actelor notariale: Contract de vînzare-cumpărare nr. 2320 din 29.12.2000, autentificat de notarul Nina Batrîn.

Vezi detalii

Vizualizează 1 din 8201 articole