Nr. Nume/Prenume solicitantului Data publicării Conținutul anuțnului Detalii

1

Martîniuc Veaceslav

Cet. Martîniuc Veaceslav, numărul de identificare 0982503011140, domiciliat în Republica Moldova, or. Rezina, str. Mihai Eminescu nr. 10, ap. 31, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Testamentul nr. 13397 din data de 16.05.2007 autentificat de notarul Teleucă Aliona, cu sediul în mun. Chișinău

Vezi detalii

2

ŞAPTEFRAŢ CRISTINA

cet. ŞAPTEFRAŢ CRISTINA, domiciliată în sat. Olişcani, raionul Şoldăneşti aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatul de moştenitor legal nr. 2950 din 02.06.2006, eliberat de către notarul privat Levinţa Valentina cu sediul în mun. Orhei.

Vezi detalii

3

Fruntaș Vladimir

Aviz privind pierderea originalului actului notarial dl Fruntaș Vladimir, domiciliat în sat. Berezovca, r-nul Ocnița, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de donație din data de 20.03.2009, nr. 1435, întocmit de către notarul privat Gîrtopan Valentina, cu sediul buroului în or. Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței, 65/6, Republica Moldova.

Vezi detalii

4

OSTAVCIUC ALA

NOTAR GHEDREUŢAN DINA Sediul: MD-5202, Republica Moldova, or.Drochia, str.31 August 16/1, tel.: (0252) 2-65-66 Nr. 440/40 din 22.04.2024 Aviz privind pierderea originalului actului notarial Cet. Ostavciuc Ala, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial – Certificatul de moştenitor eliberat în baza testamentului, eliberat de notarul Ghedreuţan Dina la data de 26.04.2022 sub nr. 1- 412.

Vezi detalii

5

Popazoglo Anatolie

Aviz privind pierderea originalului actului notarial Popazoglo Anatolie, cu domiciliul în or.Vulcănești, RM aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr.970 din 13.06.1980, autentificat de către notar or.Vulcănești, RM Cristeva Elena

Vezi detalii

6

Cojocari Simion

Cet. Cojocari Simion, domiciliat în s. Sălcuța, r-nul Căușeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de donație nr. 5889 din data de 19.12.2014, autentificat de notarul public Bagrin Maria.

Vezi detalii

7

HACEATUREAN ECATERINA

Aviz privind pierderea originalului actului notarial Cet. HACEATUREAN ECATERIN, domiciliată în R. Moldova, r-l Fălești, s. Popovca, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr/ 1077 din 19.03.2008, autentificat/eliberat de notarul Iurii Chiriliuc.

Vezi detalii

8

GHIDORA EVGHENIA VASILE

Camerei Notariale din Republica Moldova AVIZ privind pierderea originalului actului notarial Cet. GHIDORA EVGHENIA VASILE, cu domiciliul în r-l Ștefan Vodă, s.Slobozia, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului cu privire la dreptul de moștenire testamentară, eliberat de notarul Suhaia Liubovi cu nr. 19 la 06.01.1999. Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant […]

Vezi detalii

9

Cazac Oleg

Comunitatea Religioasă Biserica Creştină Penticostală „Maranata” din or.Străşeni, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice de către I.P. „Agenţia Servicii Publice”, Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept la data de 27.12.2005, cu numărul de identificare de stat şi codul fiscal (IDNO): 1013620005462, cu sediul: str.S.Lazo,3-a, mun.Străşeni, Republica Moldova, reprezentată de administratorul (Pastor) […]

Vezi detalii

10

CIORICI VASILE

Aviz privind pierderea originalului actului notarial Cet. Ciorici Vasile, domiciliat în Republica Moldova, raionul Nisporeni, satul Vărzărești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 8828 din 26.11.2013, întocmit de notarul Pădurari Corina.

Vezi detalii

Vizualizează 1 din 8691 articole