Nr. Nume/Prenume solicitantului Data publicării Conținutul anuțnului Detalii

11

Spoială Inga

Cet. Spoială Inga, născut (ă) la 25.09.1973, IDNP -0971012320708, domiciliat(-ă) în mun. Soroca, str. Dmitrie Cantemir nr. 21, ap. 28, R. Moldova aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contratului de schimb a terenurilor agricole nr. 1-1133 din 23.08.2022, autentificat de notarul Cebotarean Tatiana.

Vezi detalii

12

Garbuz Tamara

Aviz privind pierderea originalului actului notarial Cet. Sîrbu Arcadie, cetățean al R. Moldova, născut la data de 23.02.1970, număr de identificare 0972005558489, cu domiciliul înregistrat în R. Moldova, orș. Anenii Noi, str. Chișinău, nr. 50, ap. 7, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat cu privire la determinarea cotei-părți din apartamentul privatizat, nr. 3532 […]

Vezi detalii

13

Garbuz Tamara

Aviz privind pierderea originalului actului notarial Cet. Garbuz Tamara, cetățean al R. Moldova, născută la data de 16.04.1952, număr de identificare 0981507253396, cu domiciliul înregistrat în R. Moldova, rl. Anenii Noi, sat. Cobusca Veche, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor testamentar, nr. 716 din data de 08.02.1995, eliberat de către Pârcălab […]

Vezi detalii

14

TCACI ION

Cet. TCACI ION, cu domiciliu în or. Dondușeni, RM, aduce la cunoștință pierderea originalele actelor notariale: Contract de donație nr. 6012 din 29.05.2013, autentificat de notarul public Ludmila Dolineanu.

Vezi detalii

15

Morozan Aurica

Cetăţeanul Morozan Aurica, născută la 15.04.1978, domiciliată în raionul Criuleni, sat. Miclești, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal cu nr. 2615 din 05.05.2010, eliberat de notarul Dumbrava Mariana, cu sediul biroului în oraşul Criuleni, R.Moldova.

Vezi detalii

16

ŞTEFANEŢ GHEORGHE

Cetăţeanul ŞTEFANEŢ GHEORGHE, născut la 06.08.1964, domiciliat în satul Nicoreni, raionul Drochia, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare cu nr.12202 din 08 august 2017, autentificat de notarul MARIA MAZUR, cu sediul biroului în oraşul Drochia, str. Sfatul Ţării 9, R.Moldova.

Vezi detalii

17

PATRAŞCĂ EUGENIA

Cet. PATRAŞCĂ EUGENIA, domiciliată în satul Năvîrneţ, raionul Făleşti, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actelor notariale: – Contractului de vânzare-cumpărare nr. 13193, autentificat de notarul Leonid Tatian la 26.10.2018

Vezi detalii

18

GLIGOR ALEXANDRU

Cet. GLIGOR ALEXANDRU, domiciliat în satul Obreja Nouă, raionul Făleşti, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actelor notariale: – Contractului de donaţie nr. 275, autentificat de notarul Leonid Tatian la 04.01.2013 – Contractului de donaţie nr. 273, autentificat de notarul Leonid Tatian la 04.01.2013

Vezi detalii

19

FRANCU LILIAN

Cetăţeanul FRANCU LILIAN, născut la 30.11.1983, domiciliat în oraşul Drochia, str. A. Mateevici nr.15, raionul Drochia, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor testamentar cu nr.3182 din 27.04.2006, eliberat de notarul privat MARIA MAZUR, cu sediul biroului în oraşul Drochia, str. Sfatul Ţării 9, R.Moldova.

Vezi detalii

20

Petcovici Fedora

Cet. Subsemnatul Arnaut A. la cererea cererea Cambur Tatiana (IDNP 2005039031315) reprezentantul Petcovici Fedora (IDNP 0981302391619), (procura autentif. notarul Arnaut Alexandr (mun. Ceadîr-Lunga) la data 28.09.2023 an., nr. 2-8880) Petcovici Fedora (IDNP 0981302391619) domiciliat în RM mun. Ceadîr-Lunga, s. Djoltai, str. Lenin 93, moştenitorul Garcev Pantelei, IDNP 2001039222526, (certificat de moştenitor testamentar autentif. notarul Arnaut […]

Vezi detalii

Vizualizează 11 din 8274 articole