Nr. Nume/Prenume solicitantului Data publicării Conținutul anuțnului Detalii

11

JUMBEI RUSLAN

cet. JUMBEI RUSLAN, domiciliat în Mun.Chișinău, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare nr.58 din 09.01.2020, autentificat de notarul Iliescu Ludmila, în numele acestuia.

Vezi detalii

12

ABRAMOVA ANNA

Aviz privind pierderea originalului actului notarial Cet. ABRAMOVA ANNA, domiciliată în or. Făleşti, str. Tudor Arghezi, nr. 21, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actelor notariale: – Contractului nr. 189, autentificat de notarul Leonid Tatian la 24.01.2003

Vezi detalii

13

Andrițco Elena

Andrițco Elena, c.p. 2002027043853, domiciliată în Republica Moldova, or. Orhei, str. Scrisul Latin, nr. 6, ap. 34, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-1474 din 05.11.2021, autentificat de notar Daniela Țurcan

Vezi detalii

14

Olari Elena

Aviz privind pierderea originalului actului notarial Cet. Coltuclu Maria (IDNP 2007039003077) reprezentantul Olari Elena, IDNP 2004039030849, (procura autentif. notarul Arnaut Alexandr (mun. Ceadîr-Lunga) la data 17.07.2024 an., nr. 2-7704), aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat cu privire la dreptul de proprietate №. 13715, din 31.10.2012 întocmit de notarul Arnaut Alexandr.

Vezi detalii

15

Lipa Evghenia

Cet. Lipa Evghenia, născută la 16.10.1949, IDNP – 2003032069458, domiciliată în s. Țepilova, r-nul Soroca, R.Moldova aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor testamentar nr. 3148 din 02.04.2013 eliberat de notarul Cebotarean Tatiana.

Vezi detalii

16

Chistol Andrian

Cet. Chistol Andrian, născut (ă) la 09.01.1981, IDNP – 2003032028930, domiciliat (ă) în s. Volovița, R. Moldova aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de donaţie a imobilului nr. 1-30 din 06.01.2022 autentificat de notarul Cebotarean Tatiana.

Vezi detalii

17

Jumbei Eugenia

Cet. Jumbei Eugenia, cetăţenia Republicii Moldova, domiciliată: R. Moldova, r-nul Rezina, s. Cuizăuca, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de donație nr.1-449 din 04.05.2022, autentificat de notarul Romanescu Mihai, la biroul notarial din or. Rezina, str. 27 August 46

Vezi detalii

18

Tabacari Maxim

Cet.TABACARI MAXIM, domiciliat în mun.Chişinău, str.Gheorghe Codreanu,21, ap.20, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractul de donaţie a terenului, nr.2050 autentificat la 08.06.2020 de către notarul Ţopa Inga.

Vezi detalii

19

Tabacari Maxim

CCet.TABACARI MAXIM, domiciliat în mun.Chişinău, str.Gheorghe Codreanu,21, ap.20, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractul de donaţie a terenului, nr.2043 autentificat la 08.06.2020 de către notarul Ţopa Inga.

Vezi detalii

20

Cebotar Igor

Aviz privind pierderea originalului actului notarial dl Cebotar Igor, domiciliat în or. Otaci, str. Libertății, nr. 58, r-nul Ocniţa, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal din data de 16.09.2019, nr. 9300, eliberat de către notarul Gîrtopan Valentina, cu sediul buroului în or. Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței, […]

Vezi detalii

Vizualizează 11 din 9316 articole