Componența:

Conform Ordinului №109 din 22-04-2019 cu privire la constituirea Colegiului disciplinar al notarilor:


Se constituie, pentru un mandat de patru ani, Colegiul disciplinar al notarilor (în continuare – Colegiul), în următoarea componență:

Olga Kiseliova


notar

Mihai Lupu


avocat

Valentin Roșca


avocat

Cristina Rusu


șef Direcția profesii și servicii juridice, Ministerul Justiției

Lilia Rusu


șef Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, Ministerul Justiției,

Roman Soltan


notar

Alexandru Stahurschi


notar

Se numesc în calitate de membri supleanți ai Colegiului:

Andrei Bloșenco


notar

Vladislav Cîrlan


șef-adjunct Direcția elaborare acte normative, Ministerul Justiției

Ludmila Petroman


șef Direcția avizare acte normative, Ministerul Justiției

Se desemnează doamna Natalia Bordianu, consultant principal, Direcția profesii și servicii juridice, Ministerul Justiției, în calitate de secretar al Colegiului.