Contacte:

QR CODE CAMEREI

Aparatul de specialitate: 022 000-701

Aparatul administrativ: 022 000-702

Adresa poștală:
MD2012 mun.Chișinău str.București №90

email: camera.notariala@cnm.md

Luni – Vineri
8:30 – 17:30
fără pauză de masă

Aurelia Lazu  email

Orele de primire:
a prima și a treia zi de luni a lunii
de la 14:00 pîna la 17:00
la programmare – 0(22) 000-702

Aparatul de specialitate:

Secția analiză, elaborare și implimentare

Diana Onofrei – Consultant email

Secția formare profesională

Cristina Tangher – Consultant email

Secția supraveghere spălarea banilor și finanțarea terorismului

Elena GlușcencoConsultant email

Serviciul IT email

Aparatul administrativ:

Secția finanțe, contabilitate, evidență managerială

Tamara VoinaSpecialist principal email