1. Generalități

Obiectivul de bază al paginii web oficiale (în continuare site-ul web) a Camerei Notariale din Moldova (CNM) este de a asigura prezentarea într-o manieră accesibilă, corectă, coerentă și actuală a informațiilor de interes public cu privire la activitatea și deciziile Camerei Notariale, cu respectarea prevederilor Legii №69/2016, Legii №246/2018

2. Condiții de utilizare

Utilizarea acestui site web este condiționată de acceptarea de către utilizator a termenilor și condițiilor de utilizare.

CNM nu își asumă răspunderea pentru eventualele pierderi suferite de o persoană care își bazează deciziile, acțiunile sau inacțiunile sale pe informațiile publicate pe site-ul CNM.

Informațiile publicate pe site-ul web constituie obiectul unor permanente revizuiri și actualizări. Ca urmare, CNM își rezervă dreptul de a opera modificări în conținutul și structura site-ului în orice moment și fără preaviz.

CNM depune eforturi susținute pentru ca funcționarea site-ului web să fie continuă, iar eventualele întreruperi să fie minime. CNM nu poartă răspundere pentru cazurile în care site-ul web, sau anumite informații publicate pe acesta devin inaccesibile utilizatorilor.

Site-ul web al CNM oferă și legături către alte site-uri, considerate a fi utile. Deoarece acestea nu se află sub autoritatea, sau sub controlul instituției, CNM își declină orice răspundere privind conținutul acestora.

Persoanele care accesează site-ul web al CNM, în calitate de utilizatori, se obligă să nu facă abuz sub nici o formă asupra conținutului și funcționalității site-ului web, în special cu referință la atacuri cibernetice, scanări de vulnerabilități de securitate, reproduceri ale site-ului etc. În caz contrar, violarea acestor clauze va atrage răspunderea tuturor părților culpabile în conformitate cu legislația civilă și penală a Republicii Moldova.

CNM permite accesul liber la informațiile publicate pe site-ul web, сu excepția paginilor și informațiilor destinate numai notarilor și angajaților Camerei.

Reproducerea parțială sau integrală a paginilor acestui site web, precum și distribuirea sub orice formă și prin orice mijloace a conținutului acestora este permisă numai cu indicarea sursei. În cazul prelucrării de către utilizator a datelor statistice publicate pe site-ul web, acest lucru trebuie menționat în mod expres.

3. Datele cu caracter personal

CNM, în mod implicit nu colectează date cu caracter personal despre utilizatorii site-ului web al CNM. La fiecare accesare a site-ului, serverele CNM înregistrează automat doar informațiile transmise de browser-ul vizitatorilor (data și ora accesării, IP, tip browser etc.).

Sunt însă cazuri, în care, pentru a beneficia de un serviciu prin intermediul website-ului, utilizatorilor le sunt solicitate unele informații de natură personală (ex. nume, prenume, adresă de e-mail).

CNM, în conformitate cu cadrul legal în domeniul protecției datelor cu caracter personal, asigură administrarea în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale care îi sunt furnizate. Informațiile înregistrate vor fi utilizate numai de către administratorii site-ului și de către structurile din cadrul CNM cărora le sunt destinate. Informațiile personale colectate nu vor fi transmise în afara instituției.