Camera Notarială este organul de autoadministrare al notarilor, de promovare şi apărare a intereselor colective ale acestora, precum şi un garant al independenței notarilor și al calității asistenței notariale.

Camera Notarială funcţionează în condiţiile Legii nr.69 din 14.08.2016 şi ale statutului său, aprobat de Adunarea Generală a Notarilor şi îi include pe toţi notarii care activează în Republica Moldova.

Camera Notarială este o organizație profesională, înființata in temeiul Legii nr. 69/2016, cu personalitate juridică, cu patrimoniu și buget proprii.

Structura Camerei Notariale:


 • Consiliul Camerei Notariale;
 • Comisia de etică;
 • Comisia de cenzori;
 • Centrul național de administrare a registrelor actelor notariale;
 • Redacția Buletinului notarilor;
 • Comisiile de specialitate ale Consiliului Camerei;
 • Aparatul de specialitate și cel administrativ.

Organele Camerei Notariale sînt:


 • Adunarea Generală a Notarilor;
 • Consiliul Camerei Notariale;
 • Preşedintele Camerei Notariale;
 • Secretarul general al Camerei Notariale;
 • Comisia de etică.

Competenţele Camerei Notariale:


În activitatea sa, Camera Notarială are următoarele competenţe:

 • colaborează cu autorităţile publice abilitate să stabilească şi să implementeze eficient politicile şi cadrul de reglementare a activităţii notariale;
 • implementează standardele profesionale, generalizează practica notarială şi contribuie la asigurarea practicii notariale unificate;
 • colaborează şi cooperează cu structuri internaţionale similare pentru dezvoltarea sistemului notarial naţional;
 • creează fonduri și instituții ştiinţifice sau metodologice ori colaborează cu cele existente;
 • creează condiţii pentru activitatea profesională a notarilor şi dezvoltarea continuă a profesiei de notar;
 • organizează cursuri de instruire a notarilor;
 • supraveghează respectarea de către notari a obligațiilor privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
 • supraveghează respectarea eticii profesionale, organizarea stagiilor și respectarea programului de stagiu;
 • prezintă Ministerului Justiţiei opiniile sale în anumite domenii;
 • creează Fondul de credibilitate şi administrează activitatea acestuia;
 • organizează păstrarea arhivei notariale pe suport de hîrtie și în format digital, în conformitate cu regulamentul aprobat de ministrul justiției;
 • verifică dacă biroul notarului corespunde cerințelor, înregistrează și ține evidența birourilor notariale;
 • are alte atribuţii prevăzute de lege.