Componența

Conform Ordinului № 84 din 26-03-2019 cu privire la constituirea Comisiei de licențiere a activității notariale:


Se constituie, pentru un mandat de doi ani, Comisia de licențiere a activității notariale, în continuare – Comisia, în următoarea componență:

Angela Popil


avocat

Constantin Chira


avocat

Constanța Obadă


notar

Ion Glavan


șef adjunct Direcția elaborare acte normative, Ministrul Justiției

Aliona Chisari-Rurak


avocat

Andrei Bloșenco


notar

Vitalii Pistriuga


notar

Se numesc în calitate de membri supleanți ai Comisiei:

Lucia Lebedi


consultant principal, Secția drept public

Corina Cristea


șef-adjunct Direcția avizare acte normative, Ministerul Justiției

Radu Scripnic


consultant principal, Secția drept privat

Tatiana Macovei


avocat, care va exercita atribuțiile de supleant cu referire la membrul Aliona Chisari-Rurak

Iana Secrieru


notar, care va exercita atribuțiile de supleant cu referire la membrul Constanța Obadă

Oleg Golubciuc


notar, care va exercita atribuțiile de supleant cu referire la membrul Andrei Bloșenco

Maria Bobeico


notar, care va exercita atribuțiile de supleant cu referire la membrul Vitalii Pistriuga

Se desemnează doamna Olesea Sîci-Borodin, șef Serviciu petiții și relații cu publicul, Ministerul Justiției – în calitate de secretar al Comisiei.