Mariana Romaniuc


Secretara generală a Camerei Notariale


Secretara Generală a Cameriei Notariale este Mariana ROMANIUC, aleasă de către Consiliul Camerei în bază de concurs, pentru un mandat de 5 ani, cu începerea mandatului din 27 noiembrie 2023.

Mariana ROMANIUC este licențiată în tehnologii informaționale, contabilitate și audit financiar și în drept și deține titlul de Master în drept economic.

Secretarul General, în calitate de organ al Camerei Notariale are următoarele atribuții:

 • răspunde de gestiunea economico-financiară a Camerei Notariale;
 • reprezintă Camera Notarială în fața autorităților publice, inclusiv a instanțelor judecătorești, în fața persoanelor fizice și juridice în limitele necesare pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege;
 • încheie contracte în numele Camerei Notariale;
 • gestionează bugetul Camerei Notariale;
 • organizează elaborarea, fundamentarea şi prezentarea în fața Adunării Generale a Notarilor a proiectului de buget anual al Camerei Notariale;
 • prezintă în fața Adunării Generale a Notarilor raportul anual privind executarea bugetului;
 • întocmește raportul anual de activitate a Camerei Notariale;
 • organizează activitatea Camerei Notariale între şedinţele Adunării Generale a Notarilor;
 • participă la şedinţele Adunării Generale a Notarilor şi ale Consiliului Camerei Notariale fără drept de vot;
 • elaborează proiectul agendei şi pregăteşte materialele pentru ședințele Adunării Generale a Notarilor şi Consiliului Camerei Notariale după consultarea cu ultimul;
 • angajează personalul Camerei Notariale şi conduce activitatea acestuia;
 • execută deciziile Adunării Generale a Notarilor şi ale Consiliului Camerei Notariale ce se referă la activitatea sa;
 • organizează ţinerea evidenţei tuturor imobilelor aflate în proprietatea sau în gestiunea Camerei Notariale şi a celorlalte bunuri gestionate de aceasta;
 • îndeplineşte alte atribuţii prevăzute în Statutul Camerei Notariale.