4 ianuarie, 2024 Comunicate

Camera Notarială din Republica Moldova în calitate de organ cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, în corepundere cu art. 15 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, informează notarii – entități raportoare conform art. 4 din legea menționată despre obligativitatea executării Deciziei nr. 1 din 27.12.2023 a Consiliului interinstituțional de supervizare (publicată în Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 502-504/1277 din 28.12.2023).

Decizia poate fi accesată pe pagina web a Guvernului, la rubrica Transparență – Decizii CIS.

https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/decizia_nr.1_cis.pdf