18 martie, 2024 Noutăți

În perioada 14-15 martie, Camera Notarială din Republica Moldova în colaborare cu Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, a desfășurat cursul de instruire cu tematica: „Identificarea tranzacțiilor suspecte și a clienților cu risc înalt în domeniul PCSB/FT. Exerciții practice, metode”.  

Directorul SPCSB dl. Daniel-Marius Staicu a deschis seminarul cu cuvânt de salut pentru comunitatea notarială.  În calitate de formatori i-am avut pe Dorin Condrat și Lilian Cristiuc  care au avut o expunere excepțională, detaliată și informativă la subiect. Instruirea notarilor  în  domeniul prevenirii și combaterii finanțării terorismului, oferă identificarea diferențelor dintre infracțiunea de spălare de bani și finanțare a terorismului, în special în partea ce ține de sursa mijloacelor financiare, fiind abordate cazuri practice. În acest context,  SPCSB a acordat o atenție deosebită asupra necesității efectuării unei analize multilaterale a tranzacțiilor.

Această întrunire a constituit o platformă pentru discuții, schimb de idei și experiență cu privire la cele mai actuale subiecte în domeniul vizat.

Camera Notarială exprimă sincere mulțumiri SPCSB, formatorilor cât și participanților pentru desfășurarea acestui curs de formare  și așteptăm cu interes viitoarele colaborări și schimb de bune practici în domeniu!