16 februarie, 2024 Comunicate

În perioada 14-15 februarie 2024, Camera Notariala din Republica Moldova a fost onorată de a fi gazda unui eveniment important pentru comunitatea notarială, în cooperare cu Camera Federală a Notarilor din Germania.

Evenimentul a fost marcat de semnarea Acordului de colaborare între Camera Notarială din Republica Moldova și Camera Federală a Notarilor din Germania,  în scopul consolidării relațiilor bilaterale de cooperare dintre ambele Camere Notariale, care au fost inițiate din anul 2005 și promovate până în prezent. Acordul a fost agreat de Consiliile Camerelor Notariale și semnat de Dna Teleucă Aliona,  președinta Camerei Notariale  din Republica Moldova și Dl. Richard Bock, notar în demisie, Consilier de justiție, Însărcinat cu relații internaționale al Camerei Federale a Notarilor din Germania.

Acest acord pune în valoare eforturile conjugate în promovarea și dezvoltarea unui sistem notarial de tip latin și reprezintă un pas important pentru consolidarea cooperării juridice, schimbul de experiență, colaborare la proiecte comune și facilitarea cooperării între profesioniștii notari din cele două țări. Importanța acestui eveniment solemn a fost determinată de prezența și alocuțiunile de felicitare din partea Doamnei Veronica Mihailov-Moraru, Ministra Justiției a Republicii Moldova și Doamnei Margret Uebber, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Federale Germania în Republica Moldova, care au pus accent pe valorificarea relațiilor de cooperare în domeniul justiției în contextul asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană, un rol important fiind acordat notariatului ca parte a unui sistem de drept european și democratic.

În cadrul acestei vizite oficiale, Domnul Richard Bock, cu o vastă experiență în domeniul notariatului german, ne-a oferit un suport informațional valoros, prin prezentarea prevederilor importante din legislația germană și Directivele UE aplicabile în activitatea notarilor, cu împărtășirea experienței notarilor germani privind accesul la registrele publice, păstrarea arhivei activității notariale în format fizic și electronic, precum și activitatea notarială sub aspectul prevenirii și combaterii spălării banilor. La discuțiile de specialitate au participat reprezentanții Ministerului Justiției, Agenției de Guvernare Electronică, membrii Consiliului Camerei Notariale, notari și colaboratorii Camerei Notariale, având ca scop asimilarea bunelor practici pentru îmbunătățirea sistemului notarial din Republica Moldova.

În contextul angajamentelor asumate prin semnarea Acordului de colaborare, Camera Notarială din Republica Moldova își propune valorificarea cunoștințelor obținute si a experiențelor benefice pentru sistemul notarial, care sunt promovate cu încredere în parteneriat cu Camera Federala a Notarilor din Germania.