Actele notariale pierdute

Утерянные нотариальные акты:

publicarea este bazată pe art.26 din Legea nr.246 din 15.11.2018

публикация данных основана на ст.26 закона №246 от 15.11.2018

începând cu 2020

MELECA CĂLIN

  Cet. MELECA CĂLIN, cu domiciliu: rl Anenii Noi, s.Șerpeni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de donație cu nr.6258 din 21.04.2011 autentificat de către notarul Natalia Ucrainean (mun.Chișinău).

Golosov Ala

Cet. Golosov Ala, născut (ă) la 18.04.1960,  IDNP – 2005032020329,  domiciliat(-ă) în s. Căinarii Vechi, r. Soroca, Republica Moldova aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor  nr. 3600 din 13.09.2004, eliberat de notarul Cebotarean Tatiana

ȘUGAEVA LARISA

ȘUGAEVA LARISA, domiciliat        în  or. Dondușeni,    aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial Contractul de vînzare cumpărare nr. 1343 din  24.05.2004, autentificat de notarul Ludmila Dolineanu, cu sediul biroului în or. Dondușeni, str. Independenței, nr. 49.

Ursac Irina

Cet.Ursac Irina, domiciliată în s. Ciuciulea, r-nul Glodeni, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  contractului de vînzare/cumpărare  cu nr.181 din 06.01.2016, autentificat la biroul  notarului public Şoldan Iurie din or.Făleşti.

Minciuc Elena

Cet. Minciuc Elena, domiciliată în R. Moldova, raionul  Glodeni, satul Balatina, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr.764 din  16.02.2001, eliberat de notarul Patereu Claudia.

PUTRENCO SERGHEI

Cet. PUTRENCO SERGHEI, domiciliat în R. Moldova, or. Floreşti, str. Miron Costin, nr. 12, ap. 6, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr.3777 din 16.09.2004, întocmit de notarul Conoval Eugenia.

Bahcivanji Tamara

Cet. Bahcivanji Tamara, născută la data de 30.05.1963, număr de identificare 2003005054243, domiciliată în R. Moldova, mun. Bender, str. Ermakova, nr. 4, ap. 38, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor testamentar, nr. 409 din data de 26.01.1996, eliberat de Pârcălab Valentina notar de stat la BNS Anenii Noi.

Ciumac Anna

Cet. Ciumac Anna născut (ă) la 13.02.1969,  IDNP – 0960404044865,  domiciliat(-ă) în mun. Soroca, str. Zalău nr. 21,  Republica Moldova aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Сontractului de partaj  nr. 1-808 din 11.06.2021, autentificat de notarul Cebotarean Tatiana.

Ciumac Anna

Cet. Ciumac Anna, născut (ă) la 13.02.1969,  IDNP – 0960404044865,  domiciliat(-ă) în  mun. Soroca,  str. Zalău nr. 21 Republica Moldova aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Сertificatului de moștenitor  nr. 1-794 din 11.06.2021, eliberat de notarul Cebotarean Tatiana