Actele notariale pierdute

Утерянные нотариальные акты:

publicarea este bazată pe art.26 din Legea nr.246 din 15.11.2018

публикация данных основана на ст.26 закона №246 от 15.11.2018

începând cu 2020

Railean Anghela

Cet. Railean Anghela, născut/ă la 24.01.1968,  IDNP – 2005032017682, domiciliată  în mun. Soroca,  str. Ștefan cel Mare nr. 134, bl. 1, ap. 27,  R.Moldova  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare a terenurilor agricole     nr. 4362  din  17.07.2020, autentificat de notarul Cebotarean Tatiana.

VASILACHI ANA

Cet. VASILACHI ANA, domiciliată în Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Piața Unirii Principatelor nr.1 ap.83, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatului de moştenitor legal înregistrat cu nr. 4468, eliberat  la data de 11.10.2012, de către Notarul public Buzu Iadviga, cu sediul biroului în or. Floreşti str. 31 August nr.47

Railean Anghela

Cet. Railean Anghela, născut/ă la 24.01.1968,  IDNP – 2005032017682, domiciliată  în mun. Soroca,  str. Ștefan cel Mare nr. 134, bl. 1, ap. 27,  R.Moldova  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare a terenurilor agricole     nr. 4361 din  17.07.2020, autentificat de notarul Cebotarean Tatiana.

Railean Anghela

Cet. Railean Anghela, născut/ă la 24.01.1968,  IDNP – 2005032017682, domiciliată  în mun. Soroca,  str. Ștefan cel Mare nr. 134, bl. 1, ap. 27,  R.Moldova  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare a terenurilor agricole     nr. 4361 din  17.07.2020, autentificat de notarul Cebotarean Tatiana.

Caspirovici Liubovi

Subsemnata Moscalu Elena la cererea cet. Caspirovici Liubovi solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Avizului privind pierderea originalului actului notarial cu următorul conținut:

 

 

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

 

 

Cet. Caspirovici Liubovi, domiciliată în s. Şofrîncani, r-nul Edineţ, Republica Moldova, aduce la cunoştință pierderea originalului actului notarial: Contract de donaţie nr. 1-172 din 05.10.2021, autentificat de notarul Moscalu Elena.

 

 

Costandachi Valeriu

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Costandachi Valeriu, domiciliat în RM, r-l Cantemir, s, Sadîc,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vînzare-cumpărare nr. 22073 din 06.12.2016, întocmit de notarul Pometco Svetlana.

 

 

Scrob Mariana

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Scrob Mariana, domiciliată în RM, UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Benderscaia, 6, ap. 1,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vînzare-cumpărare nr. 11625 din 13.08.2013, întocmit de notarul Pometco Svetlana.

 

 

DRUCIOC ION

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. DRUCIOC  ION cetățean al R. Moldova, data nașterii 19.01.1959, IDNP 0972103220826, domiciliat în R. Moldova, or. Sîngerei, str. Testemițeanu N., nr. 31, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal nr. 1111 din 17.03.2007, eliberat de notarul din or. Sîngerei – G. Horoşaia (licenţa nr. 027).

Nistreanu Ruslan

cet. Nistreanu Ruslan,  domiciliat în R.Moldova, Soroca  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor legal  nr.4945 din 20.07.2020, eliberat de notarul Radu Iulian,  ce se păstrează în arhiva notarului Radu Iulian

ordin de incasare nr.98045, din 28.01.2023