Actele notariale pierdute

Утерянные нотариальные акты:

publicarea este bazată pe art.26 din Legea nr.246 din 15.11.2018

публикация данных основана на ст.26 закона №246 от 15.11.2018

începând cu 2020

Osoianu Liudmila

Cet. Osoianu Liudmila, domiciliată în mun. Bălți, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată nr. 5481 din 17.08.2006, autentificat de notarul Dimitriu Svetlana pe numele cet. Solodiuc Olesia

Patraman Alexandra

Cet. Patraman Alexandra, domiciliată în RM, UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. A. Pușkin, 98, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor prin testament nr. 141 din 23.01.1985, întocmit de notarul Sencenco Rimma.

Camilciu Liudmila

Cet. Camilciu Liudmila, domiciliată în RM, UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. 60 let Octeabrea, 4, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract nr. I090 din 06.09.1985, întocmit de notarul Sencenco Rimma.

Vivseanco Svetlana

Cet. Vivseanco Svetlana, cetățean al R. Moldova, domiciliată în R. Moldova, or. Glodeni, str. Vasile Zgîrcea 13, ap. 19, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de donație  nr. 11801 din 13.10.2017, autentificat de notarul Patereu Claudia.

POPUŞOI MARIA

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. POPUȘOI  MARIA, cetățean al R. Moldova, data naşterii 24.11.1958, IDNP 2006022001685, domiciliată în R. Moldova, r-nul Sîngerei, satul Bilicenii Noi, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare nr. 4376 din 25.10.2013, autentificat de notarul din or. Sîngerei – C. Miron (licenţa nr. 320).

POPIC ELENA

Dna POPIC ELENA, domiciliată în Republica Moldova, municipiul Chișinău, strada Trandafirilor nr. 29, bl. 1, ap. 70, aduce la cunoștință pierderea originalului: Certificatului de moștenitor testamentar nr. 4317 din 22.11.2001, eliberat de notarul Bejenar Tatiana, cu sediul biroului în mun. Orhei, RM.

NACU GRIGORE

Cet. Nacu Grigore, născut la data de 31.03.1990, număr de identificare 2007500040987, aduce la cunăștință despre pierderea originalului Contractului de vânzare-cumpărare a imobilului în construcție, nr. 1-1720 din 23.12.2021, autentificat de notarul Condru Carolina

Doschinescu Vitalii

Cet. Doschinescu Vitalii, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal nr.1136 din 22.03.2013 eliberat de notarul public Mînza Tamara.

Doschinescu Vitalii

Cet. Doschinescu Vitalii, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie nr.1134 din 22.03.2013 eliberat de notarul public Mînza Tamara.