Actele notariale pierdute

Утерянные нотариальные акты:

publicarea este bazată pe art.26 din Legea nr.246 din 15.11.2018

публикация данных основана на ст.26 закона №246 от 15.11.2018

începând cu 2020

Lupuşor Maria

Cet.Lupuşor Maria, domiciliată în mun.Edineţ, str.Vl.Maiakovschi nr.38, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr.1/7-3725 din 19.07.1994.

UNTILA IVAN

Cet.   UNTILA IVAN , aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial  : certificatul de moştenitor legal nr. 720 din  16.02.2004, eliberat de notarul Levinţa Valentina, cu sediul în mun. Orhei.

Tonofa Ruxanda

Cet. Tonofa Ruxanda, născut (ă) la 06.12.2000, IDNP – 2005032031615, domiciliat(-ă) în  mun. Soroca, str. A. Mateevici nr. 1, ap. 4,  R. Moldovaaduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de  donaţie a  imobilului nr. 1-1425 din 08.10.2021, autentificat de notarul Cebotarean Tatiana.

Melnic Vasili

Cet.Melnic Vasili, domiciliat în mun.Edineţ, str.Şos.Bucovinei nr.15, ap.5, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată nr.1/7-4022 din 03.08.1994.

MELNIC GALINA

Cet.MELNIC GALINA, cetățeană a Republicii Moldova, domiciliat în Republica Moldova, sat.Gura Bîcului, str.Nistru, nr.7, r-nul Anenii Noi, aduce la cunoştinţă pierderea originalului Contractului de schimb nr. 3429 din data de 22.05.2018.

FRUNZĂ ANA

Cet.FRUNZĂ ANA,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de donație nr.5794 autentificat la data de 21.09.2007 de către notarul Chetreanu Oleg, or.Ialoveni.

Voleac Igor

cet. Voleac Igor, domiciliat în: or. Ocniţa, str. Entuziaştilor, nr. 18, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare – cumpărare din data de 28.03.2012 nr. 3201, autentificat de notarul public Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. Mihai Viteazul, 21A, R. Moldova.

ANDREEV MARIA

Cet.ANDREEV MARIA, domiciliată în s.Găleşti r-nul Străşeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moştenitor testamentar, nr.257 eliberat la 04.02.2002 de către notarul Goncearuc Galina.

ANDREEV MARIA

Cet.ANDREEV MARIA, domiciliată în s.Găleşti r-nul Străşeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moştenitor testamentar, nr.258 eliberat la 04.02.2002 de către notarul Goncearuc Galina.