Actele notariale pierdute

Утерянные нотариальные акты:

publicarea este bazată pe art.26 din Legea nr.246 din 15.11.2018

публикация данных основана на ст.26 закона №246 от 15.11.2018

începând cu 2020

Anton Igor

cet. Anton Igor, născut la 31.07.1978, cu domiciliu în Republica Moldova, Chișinău, str. Costiujeni, nr. 10, ap. 47, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial – contractul de vînzare-cumpărare nr.1-648 din 14.07.2021 autentificat de către notarul Palic Fedora.

Popovici Cristina

Cet. Popovici Cristina, aduce la cunoștință pierderea originalelor actelor notariale: Certificatele de moştenitor legal nr. 4067 din 17.07.2000 şi nr. 223 din 16.01.2009, autentificate de notarul Romanescu Mihai, la biroul notarial din or. Rezina, str. 27 August 46.

 

Bivol Diana

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Bivol Diana, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare- cumpărare nr. 340 din 22.01.2002, autentificat de notarul Romanescu Mihail, la sediul biroului din or. Rezina, str. 27 August 46.

VARTIC SERAFIMA

Cet. VARTIC SERAFIMA, domiciliat în  R. Moldova, raionul Căușeni, satul  Cîrnățeni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatul de moștenitor testamentar eliberat  cu nr. 2054 la 05.06.2000 de către notarul Belciug Petru, înregistrat pe numele SAREVA  ANA.

BUCOVAN ALEXANDRIN

Cet. BUCOVAN ALEXANDRIN, domiciliat în  R. Moldova, orașul Căușeni, str. Alexei  Mateevici, nr. 192, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractului de vînzare-cumpărare, autentificat cu nr. 288 la 22.01.2008 de către notarul privat  Belciug Petru.

SÎRBU IGOR

Cet. SÎRBU  IGOR, domiciliat în  R. Moldova, raionul Căușeni, satul Chircăiești, str. Mihai Viteazul, nr. 188, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractului de vînzare-cumpărare, autentificat cu nr. 240 la 26.01.2007 de către notarul de stat Grosul Sergiu.

Jardan Ion

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Jardan Ion, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:

contractul de donaţie nr. 602 autentificat la 28.02.2006 de notarul Cheşcu Hristofor, cu sediul în or. Călăraşi, Republica Moldova

ONEI LIUDMILA

Expediat cu nr.148

La data de 20.03.2023

Subsemnatul LEONID TATIAN,  la cererea cet. ONEI LIUDMILA, solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Avizului privind pierderea originalului actului notarial cu următorul conţinut:

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. ONEI LIUDMILA, domiciliată în , satul Musteaţa, raionul Făleşti, R.Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actelor notariale:

– Certificat de moştenitor testamentar nr. 2963, autentificat de notarul Leonid Tatian la 28.07.2003

 

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitantul ONEI  LIUDMILA, la data de 20.03.2023  conform contului spre plată nr. 514503688

 

Notarul Leonid Tatian

 

MOROI ANDRIAN

Expediat cu nr.149

La data de 20.03.2023

Subsemnatul LEONID TATIAN,  la cererea cet. MOROI ANDRIAN, solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Avizului privind pierderea originalului actului notarial cu următorul conţinut:

 Aviz privind pierderea originalului actului notarialCet. MOROI ANDRIAN, domiciliată în , satul Musteaţa, raionul Făleşti, R.Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actelor notariale:

– Contract de vânzare-cumpărare  nr. 5269, autentificat de notarul Leonid Tatian la 19.04.2017

 

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitantul MOROI ANDRIAN, la data de 26.03.2023  conform contului spre plată nr. 500658877

 

Notarul Leonid Tatian