Savin Mihail

NOTARUL Lencuţa Iulia, cu sediul biroului la adresa: mun.Orhei, str.Vasile Mahu nr.143/1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.Savin Mihail, născut la 22 noiembrie anul 1941, IDNP 0982005271532, decedat la 08 mai anul 2021 (opt mai anul două mii douăzeci şi unu). Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată...

Obadă Natalia

NOTARUL Moraru Natalia, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. București 90, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului d-a  Obadă Natalia,decedată la data de 21 august 2022, născută la data de 29 iunie 1981, cetăţean a Republicii Moldova, numărul de identificare 0982606180996. Eliberarea certificatului de moștenitor este...

TROIAN GALINA

      Cet. TROIAN GALINA, cu domiciliu în Republica Moldova, mun. Chişinău, Cruzeşti, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Duplicatul Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie nr.4022 din 30.07.2013, autentificat de către notarul, Snegur Lidia, originalul căruia se păstrează în arhiva notarului,...

CAŞU VALERIU

NOTARUL MIŞCENCO ALEXANDRU , cu sediul biroului la adresa: r-ul Leova,oraşul Leova,str.Independenţei,nr.24, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.CAŞU VALERIU, născut la 13.06.1972, IDNP 0971502204495, decedat la 28.10.2020.         Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 19.12.2022.         În conformitate cu prevederile art. 2390 alin....

Ruschi Ana

Cet.Ruschi Ana, cetăţeană a R.Moldova, IDNP 2002027089169, domiciliată în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Pelivan, aduce la cunoștință pierderea certificatului de moştenitor legal nr.2970 din 14.04.2006, eliberat de către notarul Lencuţa Iulia cu sediul în mun.Orhei, str.V.Mahu nr.143/1.

ŢURCAN TUDOR

Notarul Chetreanu Oleg, cu sediul biroului la adresa: or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, nr.31,  anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.ŢURCAN TUDOR, născut/ă la 25.08.1960, codul personal 2004003014149, decedat/ă la 18.07.2021.         Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de 17.02.2023.         În conformitate cu prevederile...

ACULOV TRIFAN

Notarul SPRINCEAN Svetlana, cu sediul biroului la adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, nr.10, b.3, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. ACULOV TRIFAN, născut la 10.03.1951, IDNP 0971902962249, decedat la 17.05.2020. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 19.12.2022. În conformitate cu prevederile...

Medoni Alexandru

Notarul Bagrin Maria, cu sediul biroului la adresa: or. Căuşeni, bd. Mihai Eminescu, 8/63, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului lui Medoni Alexandru, născut la data de 01.11.1939, IDNP 2001018275992, decedat la data de 15.06.2022.         Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată după expirarea termenului de 2 (două)...

RAZUMNÎI OLEG

NOTARUL PANCOVA NELLI, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. Miron Costin 12, ap. 1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. RAZUMNÎI OLEG, născut/ă la data de 04.07.1952, decedat/ă la data de 10.08.2022 (zece august anul două mii douăzeci și doi), cu ultimul domiciliu şi reşedinţa...

Gorbunov Valentin

NOTARUL Ucrainean Natalia, cu sediul biroului la adresa: mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.124, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Gorbunov Valentin, născut la 15 ianuarie 1950, IDNP 0992007020193, decedat la 08 mai 2022. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 16ianuarie2023.  În...