Chirnev Nicolai

Cet. Chirnev Nicolai, domiciliat în RM mun. Taraclia, str. General Inzov 18, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificate de moştenitor legal №. 1284 din 05.06.1973,   întocmit de notarul Barcovscaia L.F.

Rudas Lidia

NOTARUL  Radu Marian, cu sediul biroului la adresa: or.Soroca, str.Alexandru cel Bun 50/2, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Rudas Lidia, născută la 20.03.1945, IDNP 2002032010947, decedată la 22.12.2021.         Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 03.06.2022.         În conformitate cu prevederile art....

Celarschii Valerii

NOTARUL  Radu Marian, cu sediul biroului la adresa: or.Soroca, str.Alexandru cel Bun 50/2, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Celarschii Valerii, născut la 25.01.1965, IDNP 2004032016954, decedat la 03.10.2021.         Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 03.06.2022.         În conformitate cu prevederile art....

Botnari Gheorghe

NOTARUL Ţopa Inga, cu sediul biroului la adresa: mun.Străşeni, str.M.Eminescu,54, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.Botnari Gheorghe, născut la 09.10.1967, IDNP 2003033002003, decedat la 19.04.2021. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data ________ . În conformitate cu prevederile art.2390 alin.(2) al Codului Civil al...

Drangoi Ecaterina

Cet. Drangoi Ecaterina domiciliată în or. Basarabeasca, str. Voczalinaia, 76, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare înregistrat cu nr. 1813 din 06.11.1991, autentificat la BNS basarabeasca.

CUȘNIR NATALIA

Notarul Mocanu Elena, cu sediul biroului la adresa:mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 80/1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. CUȘNIR NATALIA, născut/ă la 11 octombrie 1961, IDNP 0972101547534, decedat/ă la 19 octombrie 2021.            Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de 03.06.2022, cu condiția constatării cu...

CHENCHECI MIHAIL

Notarul LUCHIAN  ANATOLIE, cu sediul biroului la adresa: or.Ştefan Vodă str. 31 August, nr.11, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. CHENCHECI MIHAIL, născut la 12.01.1956, IDNP 2004034008021, care a decedat la 10  mai  2021.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data  03.06.2022.        ...

Nofit Loredana

      Cet.Nofit Loredana, domiciliată în satul Bădragii Noi, raionul Edineţ, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor testamentar nr.2764 din 01.07.2004, întocmit de notarul Luca Petru.

POLONCA ANATOLI

Notarul Russu Gheorghe, cu sediul biroului la adresa:or.Rîşcani, str.31 August nr.7, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.POLONCA ANATOLI, născut la 02.01.1954, IDNP 2004030002205, decedat la 13.02.2022.             Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data de 10.06.2022.             În conformitate cu prevederile art.2390 alin.(2) Cod...

ROȘCA ALEXANDRU

NOTARUL Danil Anghelina, cu sediul biroului la adresa: or. Dondușeni, str. Independenței, nr. 25, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.   ROȘCA ALEXANDRU,    născut  la data  26 februarie 1950, IDNP    0980808113974,   decedat   la 12 noiembrie 2021.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data  03...