Schițco Inessa

Notarul Obadă Constanța, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, nr.34, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului d-nei Schițco Inessa, născută la 11.07.1947 a.n., decedată la 04.12.2021, IDNP 2005042140129.         Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de 03.05.2022.         În conformitate...

Schițco Inessa

Notarul Obadă Constanța, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, nr.34, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului d-nei Schițco Inessa, născută la 11.07.1947 a.n., decedată la 04.12.2021, IDNP 2005042140129.         Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de 03.05.2022.         În conformitate...

Bîrsa Vera

      NOTARUL Melnic Oxana, cu sediul biroului în mun. Chişinău bd. Decebal 72/1 of.112, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Bîrsa Vera, cetăţean al Republicii Moldova cu numărul de identificare 2001042453557, născută la 31.01.1942, decedată  la 05 aprilie 2021. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil...

BATIN ELENA

Notarul Chetreanu Oleg, cu sediul biroului la adresa: or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, nr.31,  anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.BATIN ELENA, născută la 15.04.1950, IDNP 2004044097655, decedată la 29.07.2021.         Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de 03.05.2022.         În conformitate cu prevederile art....

Zaharciuc Alexandra

Cet.Zaharciuc Alexandra, domiciliată în s.Chetroşica Nouă, raionul Edineţ, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Testament nr.1873 din  03.03.2015, întocmit de notarul Luca Petru.

Gudumac Mihail

NOTARUL LUCA PETRU, cu sediul biroului la adresa:mun.Edineţ, str.O.Cirimpei nr.60, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.Gudumac Mihail,  născut la 01.01.1932, IDNP 2001076022545, decedat la 30.12.2020.           Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 01.03.2022.           În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod...

Ursu Valentin

NOTARUL Izdebschi Natalia, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 27, ap. 9, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesul lui Ursu Valentin, decedat la data de 09 decembrie 2021, născut la 28.05.1935, numărul de identificare de stat 0981809019335.          Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată...

Moroi Aculina

NOTARUL Buga Georgeta, cu sediul biroului la adresa: orş. Anenii Noi, str. Chişinăului nr. 2, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Moroi Aculina, născută la 10 aprilie 1932, IDNP 2001074177289, decedată la 05 iulie 2021.                  Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data...

Tcaciuc Anna

NOTARUL LUCA PETRU, cu sediul biroului la adresa:mun.Edineţ, str.O.Cirimpei nr.60, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.Tcaciuc Anna,   născută la 16.10.1943, IDNP 2001014240701, decedată la 13.01.2022.           Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 01.04.2022.           În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod...

Preteca Nicolae

NOTARUL Avram Nina, cu sediul biroului la adresa: Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.64, of.34, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Preteca Nicolae, născut la 20.11.1944, IDNP 0960211428579, decedat la 03.11.2021. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 10.03.2022. În conformitate...