Rusu Tudor

NOTARUL BUTNARU MARINA, cu sediul biroului la adresa: or. Anenii Noi, piaţa 31 August, nr. 1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Rusu Tudor, născut/ă la 26.04.1951, IDNP 0962510250978, decedat/ă la 15.01.2021. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 04.12.2021, cu condiţia constatării cu...

Iosob Vasile

Notarul Cheşcu Hristofor, cu sediul biroului la adresa: or. Călăraşi, str. M. Eminescu nr. 31/1, Republica Moldova, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Iosob Vasile, cetăţean al Republicii Moldova, născut la 13.08.1952, IDNP 0962712860483, decedat la 09.04.2021, cu locul deschiderii succesiunii în or. Călăraşi, Republica Moldova. Eliberarea...

AMOAŞII ALEXANDR

NOTARUL  BUZU IADVIGA, cu sediul biroului la adresa: or. Floreşti str. V. Lupu nr. 58, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. AMOAŞII ALEXANDR, născut la 09 martie 1940, IDNP 2001038234937, decedat la 19 iunie 2021. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil după expirarea termenului de...

Lungu Alexandr

Cet. Lungu Alexandr, domiciliat în Anenii Noi, Merenii Noi, str. Mihai Eminescu, 2, ap. 27, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună nr. 2101 eliberat la data de 04.04.2019 de notarul  Butnaru Marina.

FILIPCIUC RAISA

NOTARUL BUZĂ IRINA, cu sediul biroului la adresa MD-2001, mun. Chișinău, bd. Negruzzi, 4/2, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. FILIPCIUC RAISA, născut/ă la data 27.12.1946,  IDNP 0960310542671,  decedat/ă la 19 aprilie 2021. Există testament. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după expirarea termenului de...

MELNIC GRIGORI

NOTARUL, GOLUBCIUC OLGA, cu sediul biroului la adresa mun. Chișinău,                   Calea Orheiului, nr. 65, ap. 9, Republica Moldova, anunță despre  deschiderea procedurii succesorale în urma decesului  cet.  MELNIC GRIGORI,  c/p  2001002650547,  decedat/ă  la  09.06.2019. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data  08.10.2021. În conformitate cu prevederile art....

Tăbîrță Iurie

NOTARUL Radu Boldescu, cu sediul biroului la adresa: mun. Soroca str. M. Eminescu nr. 11, Republica Moldova, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Tăbîrță Iurie,  născut(ă) la 27.06.1950, IDNP   0982101325669, decedat(ă) la  08.05.2020.          Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 04.01.2021.        ...

Petrusac Ion

NOTARUL Corina MANOLE cu sediul biroului la adresa: or. Cahul, pr. Republicii 20/1 anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Petrusac Ion  născut la data de 14 septembrie anul 1941, IDNP 0982402158652, decedat la data de 05.02.2021.  Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după expirarea termenului...

Duminica Vasili

NOTARUL Stati Natalia, cu sediul biroului la adresa: or. Basarabeasca, str. K. Marks, 55, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Duminica Vasili, născut la 13.07.1953, IDNP 2001045015073, decedat la 13.06.2021. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 27.12.2021         În conformitate cu prevederile art....

Demerji Fedora

NOTARUL Stati Natalia, cu sediul biroului la adresa: or. Basarabeasca, str. K. Marks, 55, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Demerji Fedora, născută la 03.05.1937, IDNP 2001045249449, decedată la 29.04.2021. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 04.10.2021         În conformitate cu prevederile art....