LUNGU MARIA

Cet. LUNGU MARIA, domiciliat în oraşul Făleşti, str. Ştefan cel Mare, nr.147, ap.9, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  certificatului de proprietate cu nr.1199 din 19.03.1993, întocmit la biroul notarial de stat din or.Făleşti.

Share on print