Parlamentul Republicii Moldova, deputatului Lebedinschi Adrian, privind problemele întregului sistem notarial și lacunele legislației ce reglementează organizarea activității notarilor și procedurii notariale

Prin prezenta, Camera Notarială din Republica Moldova, în calitate de organ de autoadministrare a notarilor și de reprezentarea a intereselor colective ale notarilor, în temeiul art.45 lit. a) și e) din Legea Nr.69 privind organizarea activității notarilor di n 14 aprilie 2016, Vă informează că a examinat solicitarea Dvs. nr....