6 martie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Zosim Iurie

Cet. Zosim Iurie, domiciliat în R.Moldova, r-nul Floreşti, or. Ghindeşti, str. Ştefan Vodă, nr. 5, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr.2-2991 din 24.08.1998, întocmit de biroul notarial de stat Floreşti.