Actele notariale pierdute
Утерянные нотариальные акты:

publicarea este bazată pe art.26 din Legea nr.246 din 15.11.2018

публикация данных основана на ст.26 закона №246 от 15.11.2018

începând cu 2020

IVANOVA AXENIA

Cet. IVANOVA AXENIA, domiciliată în satul Pînzăreni, raionul Făleşti, R.Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatul de mostenitor legal eliberat cu nr. 7511 din 25.06.2008.

Ixari Adrian

cet. Ixari Adrian, domiciliat în: s. Gîrbova, r-nul Ocniţa, R. Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalelor actelor notariale: Certificatului de moștenitor legal din data de 14.11.2008 nr. 7979, eliberat de notarul privat V. Macarenco, cu sediul biroului în or.  Ocniţa, str. M. Viteazul, 21A,  R. Moldova șiContractului de partaj al averii succesorale din data de 14.11.2008 nr. 7980, autentificat de notarul privat V. Macarenco, cu sediul biroului în or.  Ocniţa, str. M. Viteazul, 21A,  R. Moldova.

BERCEA ROMAN

Cet. BERCEA ROMAN, domiciliat în satul st. Catranîc, raionul Făleşti, R.Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractul de donatie autentificat cu nr. 7485 din data de 03.08.2007. 

POPUŞOI SERGHEI

Cet. POPUŞOI SERGHEI, domiciliat în or. Făleşti, str. Bucovinei, nr. xx, raionul Făleşti, R.Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractul de donatie autentificat cu nr. 15408 din 30.11.2015.

PALADI VALENTINA

Cet. PALADI VALENTINA, domiciliată în or. Făleşti, str. A. Mateevici, nr. xx, ap. xx, raionul Făleşti, R.Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractul de vinzare cumpărare autentificat cu nr. 1464 din data de 21.04.2004.

Maneacova Liudmila

Cet. Maneacova Liudmila, domiciliată în Republica Moldova, raionul Floreşti, s. Cunicea, număr de identificare 2002038087406, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1658 din 11.05.2004, autentificat de notarul Ion Conoval.

Chioroglo Sofia

Cet. Chioroglo Sofia, care acționează în baza procurii nr. 2-3331 din 16.07.2021, din numele Stamova Zoia, (autentific notarul Caraiani Olga) domiciliat în UTA Găgăuzia, mun. Ceadîr-Lunga, str. M. Lermontov, nr. 26, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 791 din 18.04.2005, întocmit de notarul Caraiani Olga.

VITIUC IGOR

Cet. VITIUC IGOR, administrator  al  SRL „DASTILIUS”, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractul /de divizare a proprietății comune/ nr. 7655 din 31.12.2009, întocmit de notarul Chiriliuc Iurii.

Vitiuc Igor

Cet.  Vitiuc Igor aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contarctului de vînzare-cumpărare  din data de 21.06.2010  nr. 460, întocmit de către notarul Pădurari Corina.