Actele notariale pierdute
Утерянные нотариальные акты:

publicarea este bazată pe art.26 din Legea nr.246 din 15.11.2018

публикация данных основана на ст.26 закона №246 от 15.11.2018

începând cu 2020

CATRINESCU IGOR

Cet. CATRINESCU IGOR,  domiciliat  în satul Leuşeni, raionul Teleneşti,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor testamentar eliberat  la data de  03.03.2014 cu  nr. de registru 1314  de către  notarul public Şcolnic Viorica cu sediul de activitate în or. Teleneşti.

Bahov Ivan

Cet. Bahov Ivan, domiciliat în orş. Anenii Noi, sat. Roşcani, str. Studenţilor                nr. 30, ap. 4, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată cu nr. 967 din data de 21.02.1996, autentificat de Pârcălab Valentina, notar de stat la BNS Anenii Noi.

Balaniuc Anton

cet. Balaniuc Anton,  domiciliată în Soroca, Volovţa,  Republica Moldova,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: procură administrare auto nr.4056 din 23.03.2019, autentificată de notarul Radu Iulian,  ce se păstrează în arhiva notarului Radu Iulian

ordin de incasare nr.23487 din 22.10.2020

SIRCOVSCAIA Evghenia

Cet. SIRCOVSCAIA Evghenia, domiciliată în s. Tîrnova, r-nul Edineţ, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr.3241 din 09.08.2002 eliberat de notarul Antoficiuc Alexandru.

Chistruga Valentina

Cet.Chistruga Valentina, domiciliată în R.Moldova, raionul Edineţ, s.Cepeleuți, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vînzare-cumpărare nr.5310 din 29.10.2014, înocmit de notarul Nimerenco Silvia.

Topală Alexandra

Cet. Topală Alexandra, domiciliată în s. Codreni, r-nul Cimișlia, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal  înregistrat cu nr. 370 din 18.02.2002 eliberat de notarul Pascari Chiril.

Morari Galina Efrem

Cet. Morari Galina Efrem, cu domiciliul în s. Carahasani, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor testamentar eliberat de notarul Luchian Anatolie cu nr. 4164 la 17.06.2003.

Burdujan Gheorghe

Cet. Burdujan Gheorghe, domiciliat în s. Sadaclia, r-nul Basarabeasca, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal înregistrat cu nr. 947 din 08.05.2003, eliberat de notarul Pascari Chiril.

Stoianova Elena

    Cet. Stoianova Elena, domiciliată în Federația Rusă, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie  înregistrat cu nr. 4947 din 10.09.2020 eliberat de notarul Pascari Chiril.