Melniciuc Victor

          cet.   Melniciuc Victor, domiciliat în s. Vălcineț, r-nul Ocnița, R. Moldova, aduce la cunoștință  pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare, din data de 10.03.2008, nr. 1880, întocmit de către notarul public Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. M. Viteazul, 21 ”a”, R. Moldova.

Perpulov Anatoli

Cet. Perpulov Anatoli, domiciliat în s.Alexanderfeld, raionul Cahul, RM, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr.4503 din 21.08.1998, întocmit de notarul Cristeva E.G.

Popa Petru

Cet. Popa Petru, domiciliat în R. Moldova, r-nul Floreşti, s. Temeleuţi, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr.7899 din 02.09.2013, întocmit de notarul public Conoval Eugenia.

POPA PETRU

Cet. POPA PETRU, domiciliat în s. Temeleuţi r-nul Floreşti, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 2256 din 04.03.2014, întocmit de notarul public Buzu Iadviga.

MARCOCI VALERI

Cet. MARCOCI VALERI, domiciliat pe adresa: satul Юarigrad, raionul Drochia, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: procură  nr. 6995 din 23.08.2019, întocmită de notarul Ghedreuţan Dina.

MARCOCI VALERI

Cet. MARCOCI VALERI, domiciliat pe adresa: satul Țarigrad, raionul Drochia, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: procură  nr. 6994 din 23.08.2019, întocmită de notarul Ghedreuţan Dina.

CLUBENCOV LUDMILA

Cet. CLUBENCOV LUDMILA,domiciliat/ă în mun. Orhei, str. Dimo 46, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-995 din  26.07.1961,  întocmit de la biroul notarial de stat.

NASTAS TAMARA

Subsemnata NASTAS TAMARA, cetăţeană a Republicii Moldova, născută la 26.04.1951, cod personal 2013028005179, domiciliată în Republica Moldova, r-nul Rîbniţa, sat. Butuceni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Acord de rezoluţiune nr. 1496 din 08.05.2015, autentificat de către notarul public Dumbrava Mariana, cu sediul în mun. Chişinău.

Capațina Alexandra

Cet. Capațina Alexandra, domiciliată în s.Brînza, raionul Cahul, RM, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr.393 din 29.04.1988, întocmit de notarul Cristeva E.G.

Levcenco Elena

Cet. Levcenco Elena, domiciliată în mun. Chişinău, str. Academiei, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului cu privire la determinarea cotei părţi în proprietate comună nr. 439 din 28. 02. 2005, întocmit de notarul Galina Maslova.