Actele notariale pierdute
Утерянные нотариальные акты:

publicarea este bazată pe art.26 din Legea nr.246 din 15.11.2018

публикация данных основана на ст.26 закона №246 от 15.11.2018

începând cu 2020

Gîlca Lilia

Cet.Gîlca Lilia, domiciliată în satul Jora de Sus, raionul Orhei, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor legal nr.418 din 28.01.2004, eliberat de către notarul Lencuţa Iulia cu sediul în mun.Orhei, str.V.Mahu nr.143/1.

Talpă Dumitru

Cet.Talpă Dumitru, domiciliat în satul Peresecina, raionul Orhei, aduce la cunoștință pierderea originalului actelor  notariale: certificat de moştenitor legal nr.4172 din 22.05.2009 şi certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie nr.4170 din 22.05.2009, eliberate de către notarul Lencuţa Iulia cu sediul în mun.Orhei, str.V.Mahu nr.143/1.

BRÎNZA ZINAIDA

Cet. BRÎNZA ZINAIDA, domiciliată în R. Moldova, r-nul Floreşti, or. Ghindeşti, str. 1 Mai, nr. xx, ap. xx, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată nr.4415 din 16.12.1994, întocmit de biroul notarial de stat Floreşti.

MALIC IURIE

Cet. MALIC IURIE, domiciliat în R. Moldova, or. Floreşti, str. Mihai Eminescu, nr. xx, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare nr.2204 din 21.09.1970, întocmit de biroul notarial de stat Floreşti.

PLOHOI Oleg

Cet. PLOHOI Oleg, domiciliat în s. Hlinaia, r-nul Edineț, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor testamentar nr. 6551 din 01.09.2006 eliberat de notarul Morea Galina, întocmit pe numele cet. Plohoi Sofia.

B.C.”MOLDINDCONBDNK” S.A.

Subscrisa: B.C.”MOLDINDCONBDNK” S.A., înregistrată în Registrul de Stat al persoanelor juridice la  20.06.2001, numărul de identificare de stat și codul fiscal 1002600028096, cu sediul în mun. Chișinău, str. Armenească, nr. 38, reprezentată de jurisconsultul Secției de recuperare credite neasigurate, VLAS IVAN, cetățenia R. Moldova, născut la data de 17.03.1989, IDNP 2005022029240, domiciliat în or. Sîngerei, str. C. Stamati, nr. 47, care acționează în temeiul procurii nr. 2-339 din data de 23.09.2020, autentificată de notarul Andronic-Gabura Olga, cu sediul în mun. Chișinău,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal nr.16223 din 08.12.2009, eliberat de notarul Gîscă Ludmila, pe numele Doncilă Victor.

Ţurcanu Tatiana

Cet.Ţurcanu Tatiana, domiciliat în s. Ciolacu Vechi, r-nul Făleşti, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  certificatului de moştenitor cu nr. 1062 din 26.01.2002, autentificat la biroul notariald de stat din or.Făleşti.

JOSAN MARIA

JOSAN MARIA, domiciliată în satul Larga, raionul Briceni, Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor legal nr. 6410 din  13.11.2003,   eliberat de notarul Strîmbu Valentina.

CONDREA IVAN

Cet.     CONDREA IVAN,   domiciliată  în  r-nul. Căuşeni,  sat. Tocuz,    aduce la cunoştinţă pierderea orginaluilui  actului  notarial:  

          Contract de vînzare-cumpărare a terenurilor agricole,   nr. 6640 din 23.08.2016  întocmit de notarul public Belciug Petru din or. Căuşeni.