Actele notariale pierdute

Утерянные нотариальные акты:

publicarea este bazată pe art.26 din Legea nr.246 din 15.11.2018

публикация данных основана на ст.26 закона №246 от 15.11.2018

începând cu 2020

CIOLAN ALEXANDRU

Cet. CIOLAN ALEXANDRU,   aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor legal  cu nr. 7041 din  26.08.2015,  eliberat de notarul public  Digori Galina, cu  sediul în mun. Orhei.

BURDUJAN VITALIE

Cet. BURDUJAN VITALIE,aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor legal  cu nr. 2-357 din  26.02.1988,   eliberat la biroul notarial de stat Orhei.

TOFAN CONSTANTIN

        Cet. TOFAN CONSTANTIN, cod personal 0972702886133, domiciliat în Republica Moldova,  r-nul Străşeni,  s. Vorniceni, str. Sfatul Țării,                                nr. 29, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 2113 din 13.04.2017, autentificat de notarul GALINA CEBAN, cu sediul biroului în mun. Chișinău.

ȚURCANU VIOREL

Cet. ȚURCANU VIOREL, domiciliat în or. Bender, str. Cosmonavtov, nr. 5, ap. 15, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Testament nr. 6521 din data de 25.09.2018, eliberat de către notarul Bagrin Maria, cu sediul biroului în or. Căușeni, bd. Mihai Eminescu, 8/63.

Andrieş Alla

Cet. Andrieş Alla, domiciliată în sat. Horeşti, r-nul Făleşti, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  certificatului de moştenitor testamentar cu nr.1333 din 11.02.2012, eliberat de notarul  Şoldan Iurii din or.Făleşti.

Șova Liliana

Cet. Șova Liliana, domiciliată în s. Tabani, raionul Briceni, Republica  Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare – cumparare, nr. 581 din 15.02.2000, întocmit de notarul Zaporojan Maria.

Gnatiuc Adelina

Cet. Gnatiuc Adelina, domiciliată în s. Coteala, raionul Briceni, Republica  Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de donație, nr. 4776 din 18.06.2018, întocmit de notarul Guzun Aliona.

Moțoc Vera

Cet. Moțoc Vera, născut (ă) la 20.03.1935,  IDNP – 2001032463960,  domiciliat(-ă) în  mun. Soroca, str. Decebal nr. 16, ap. 8,  Republica Moldova aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Сontractului de vînzare-cumpărare  nr. 370 din 09.02.2004, autentificat de notarul Cebotarean Tatiana

Ciobrîi Polina

Cet. Ciobrîi Polina, domiciliată în mun. Bălţi, str. Grigore Ureche, 13, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de donaţie nr. 2798 din 23.09.2015 întocmit de notarul public Robu Ana, pe numele doamnei Iutiș Polina.