Actele notariale pierdute

Утерянные нотариальные акты:

publicarea este bazată pe art.26 din Legea nr.246 din 15.11.2018

публикация данных основана на ст.26 закона №246 от 15.11.2018

începând cu 2020

ȘITEACOV VADIM

      Cet. ȘITEACOV VADIM, cu domiciliu în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Acad. Saharov nr. 10, ap. 20, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare – cumpărare, înregistrat sub numărul 2615 la data de 25.11.2003, autentificat de către notarul, Gratii Boris.

Pavlinciuc Ana

   Cet.Pavlinciuc Ana, domiciliată în or. Făleşti, sr. Bălţului, nr.15, ap.57, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  contractului de vînzare/cumpărare cu nr.1189 din 15.05.2000, autentificat la biroul  notarului Hanganu Carolina din or.Făleşti.

CARPELIUC VIORICA

Cet. CARPELIUC  VIORICA,  domiciliată în or. Lipcani, r. Briceni, Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor  legal  nr. 6685 din  01.09.2007,   eliberat de notarul Strîmbu  Valentina.

NICULICA VIOREL

Cet. NICULICA  VIOREL, domiciliat în s. Corjeuţi, r. Briceni, Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor  legal  nr. 1/2-1091 din  04.03.1996,   eliberat de Biroul Notarial de Stat Briceni.

Dodon Ecaterina

Dodon Ecaterina, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de donaţie nr. 1-1251 autentificat la 06.08.2021 de notarul Cheşcu Hristofor, cu sediul în or. Călăraşi, Republica Moldova

Dodon Ecaterina

Dodon Ecaterina, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de donaţie nr. 1-1250 autentificat la 06.08.2021 de notarul Cheşcu Hristofor, cu sediul în or. Călăraşi, Republica Moldova

Dodon Ecaterina

Dodon Ecaterina, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moştenitor nr. 1-1245 eliberat la 06.08.2021 de notarul Cheşcu Hristofor, cu sediul în or. Călăraşi, Republica Moldova

Meleştean Clavdia Vasili

Cet. Meleştean Clavdia Vasili, cu domiciliul în s. Feștelița r-l Ștefan Vodă, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:

Contractului de donație a terenurilor, autentificat de notarul Luchian Anatolie cu nr. 2733 la 11.04.2011.

Boicu Feodor

Boicu Feodor, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de vânzare-cumpărare nr. 1703 autentificat la 18.06.2004 de notarul Cheşcu Hristofor, cu sediul în or. Călăraşi, Republica Moldova