Actele notariale pierdute
Утерянные нотариальные акты:

publicarea este bazată pe art.26 din Legea nr.246 din 15.11.2018

публикация данных основана на ст.26 закона №246 от 15.11.2018

începând cu 2020

Cotai Veronica

Cet. Cotai Veronica, domiciliată în R. Moldova, r-nul Floreşti, s. Vertiujeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei părţi din proprietatea comună în devălmăşie nr.4805 din 07.09.2006, întocmit de notarul privat Conoval Eugenia.

GUDIMOVA NINA

Cet. GUDIMOVA NINA aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor legal nr. 3613 din 22.09.2010, întocmit de notarul Robu Ana.

GUDIMOVA NINA

Cet. GUDIMOVA NINA aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-pгrюi din proprietatea comunг оn devгlmгєie nr. 3612 din 22.09.2010, întocmit de notarul Robu Ana.

Varzari Marina

cet. Varzari Marina, domiciliată în s. Bîrlădeni, r-nul Ocnița, R. Moldova, aduce la cunoştinţă  pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare, din data de 25.11.2011, nr. 10197, autentificat de către notarul public Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. M. Viteazul, 21A, R. Moldova.

Levința Serghei

Cet. Levința Serghei, domiciliat în mun. Bălți, str. 1 Mai, nr. 9, bl. B, ap. 58, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de împărțire a proprietății comune nr. 13364 din 27.12.2007, întocmit de notarul Dimitriu Svetlana.

Levinţa Serghei

Cet. Levinţa Serghei, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 3401 din 03.06.2008, întocmit de notarul Pădurari Corina.

CANȚÎR TATIANA

Cet. CANȚÎR TATIANA domiciliată în or.Nisporeni, str.Cristești nr.49, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal nr.3928 din 05.11.2008, întocmit de notarul Profiri Tudor.

SÎRBU ECATERINA

Cet. SÎRBU ECATERINA domiciliată în or.Nisporeni,  str.Alexandru cel Bun nr.190 aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr.2931 din 09.09.2008, întocmit de notarul Profiri Tudor.

GORBULEA GALINA

   Cet. GORBULEA GALINA, domiciliată mun.Chişinău, str. Independenţei, nr.54, ap.46, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  contractului de vînzare/cumpărare cu nr.4055 din 17.06.2009, autentificat la biroul notarului privat Şoldan Iurie din or.Făleşti.