Actele notariale pierdute
Утерянные нотариальные акты:

publicarea este bazată pe art.26 din Legea nr.246 din 15.11.2018

публикация данных основана на ст.26 закона №246 от 15.11.2018

începând cu 2020

GRATII ANA

cet.GRATII ANA, domiciliată în mun.Chișinău, com.Cruzești, str.Sfînta Treime, nr.39, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie nr.643 din 22.02.2006 și Certificatului de moștenitor nr.644 din 22.02.2006, autentificate de către notarul Pușcaș Constantin.

MUNTEANU NADEJDA

Cet. MUNTEANU NADEJDA domiciliată în or.Nisporeni, str. Păcii nr.3,  bl.A, ap.5, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de schimb nr.2/7 -1953 din 20.10.1993, întocmit de notarul Jucova G.M.

MUNTEANU NADEJDA

Cet. MUNTEANU NADEJDA domiciliat/ă în or.Nisporeni, str.Păcii nr.3, bl.A, ap.5 aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial Contract de vînzare-cumpărare transmitere-primire a locuinței în proprietate privată nr2/7 – 1818 din 06.10.1993, întocmit de notarul Jucova G.M.

Babin Anatolie

Cet. Babin Anatolie, domiciliat pe adresa: str. Mioriţa nr.14, or. Glodeni aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  Certificatului de moştenitor testamentar  cu nr. 12547 eliberat de notarul  Patereu Claudia cu sediul în or. Glodeni, la data de 26.11.2013 .

Puşciuc Mihail

Cet. Puşciuc Mihail, domiciliat pe adresa: str. Mihai Eminescu nr.3, ap.3, or. Glodeni aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  Certificatul de apreciere  a cotei părţi din proprietatea comună pe cote părţi cu nr. 8382 eliberat de notarul  Patereu Claudia cu sediul în or. Glodeni, la data de 28.06.2005 .

Lazu Vasile

Cet. Lazu Vasile, domiciliat în s. Flutura, r-nul Telenești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor legal înregistrat cu nr. 2788 din 20.12.2001 eliberat de notarul Pascari Chiril.

VACARCIUC Larisa

Cet. VACARCIUC Larisa, domiciliată în s. Brătuşeni, r-nul Edineţ, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr. 4618 din 10.06.2008 şi Certificat de moştenitor legal nr. 5016 din 24.06.2008 eliberat de notarul Morea Galina.

SOCOLOVA Anna

Cet. SOCOLOVA Anna, domiciliată în mun. Edineţ, str. Dostoevski nr.20, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 522 din 11.02.2008 autentifica de notarul Antoficiuc Alexandru.

Batrîncea Larisa

Cet.Batrîncea Larisa, domiciliată în R.Moldova, mun.Chişinău, str.Cetatea Albă, nr.158, ap.43, aduce la cunoștință pierderea originalului actului: Certificatul nr.22 din 08.08.2006 eliberat de CCL-198 și necesar pentru a fi prezentat în cadrul procedurii succesorale.