Actele notariale pierdute

Утерянные нотариальные акты:

publicarea este bazată pe art.26 din Legea nr.246 din 15.11.2018

публикация данных основана на ст.26 закона №246 от 15.11.2018

începând cu 2020

IAPĂRĂ LIDIA

Cet. IAPĂRĂ LIDIA, cod personal 2007035003909, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatul de mostenitor legal nr. 1493 eliberat de notarul de stat Sandu Ina, or. Telenești la data de 03.06.2009, un exemplar în original al căruia se păstrează în arhiva notarului

CAMBUR MARIA

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Cambur Maria, domiciliată în RM, UTA Găgăuzia, s. Cioc-Maidan, str. M. Frunze, 94,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr. 1-1598 din 24.09.2021, întocmit de notarul Pometco Svetlana.

CAMBUR MARIA

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Cambur Maria, domiciliată în RM, UTA Găgăuzia, s. Cioc-Maidan, str. M. Frunze, 94,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie nr. 1-1597 din 24.09.2021, întocmit de notarul Pometco Svetlana.

BÎRLIBA MARIA

Cet.BÎRLIBA MARIA, domiciliată în s. Bocani, raionul Făleşti, R.Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificat de proprietate eliberat cu nr. 8792 din 31.07.2014 şi certificatul de moştenitor legal eliberat cu nr. 8797 din 31.07.2014.

Notarul Leonid Tatian

Guvir Eugenia Mihail

Cet. Guvir Eugenia Mihail, cu domiciliul în or. Ştefan Vodă  str. Florilor nr.  33, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:
Certificatului cu privire la dreptul asupra cotei-părţi din proprietatea comună  în devălmăşie, eliberat de notarul Luchian Anatolie cu nr. 8202 la 03.10.2016.

Notarul Luchian Anatolie

Guvir Eugenia Mihail

Cet. Guvir Eugenia Mihail, cu domiciliul în or. Ştefan Vodă  str. Florilor nr.  33, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: 

Certificatului de moștenitor legal eliberat de notarul Luchian Anatolie cu nr. 8208 la 03.10.2016.

Notarul Luchian Anatolie

CELAC LIUDMILA ANDREI

Cet. CELAC  LIUDMILA  ANDREI, cu domiciliul în mun. Chişinău str. Mitropolit Dosoftei nr. 100 ap. 47, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: 

Contractului de vânzare-cumpărare a terenului de lîngă casă şi a casei de locuit, autentificat de notarul Luchian Anatolie cu nr. 3759 la 19.05.2010.
Notarul Luchian Anatolie

GRECU ELVIRA

Cet. GRECU ELVIRA, domiciliată în r-nul Leova, or.Iargara str.Viilor nr.148, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: declarației înregistrată cu nr. 16344, autentificat la data de 22.08.2019, de către Notarul Buzu Iadviga, cu sediul biroului în or. Floreşti str. V. Lupu nr. 58.

Șaban Ana

Șaban Ana

D-na Șaban Ana, cetățean al Republicii Moldova, născută la 07.08.1960, IDNP 0972702813504, domiciliată în Republica Moldova, or. Căușeni, str. Ana și Alexandru, 20 ap.58, aduce la cunoștință pierderea originalului Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie nr.3206 din 22.07.2011 și Certificatului de moștenitor legal nr.3212 din 22.07.2011, eliberate de către notarul public Cramarenco Valentina, cu sediul biroului în or.Căușeni, str. Meșterul Stanciu,nr. 3.