ANDRIŢCAIA NINA

Cet. ANDRIŢCAIA NINA, domiciliată în satul Făleştii Noi, raionul Făleşti, R.Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: testamentul autentificat cu nr. 13905 din data de 10.10.2016 de către notarul LEONID TATIAN, cu sediul în or. Făleşti, str. Mihai Eminescu, nr. 9, R.Moldova.

Ovseannicova Elena

Cet. Ovseannicova Elena, domiciliată în mun. Bălți, str. Independenței, nr. 37, ap. 13, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 3-7051 din 27.12.1994, întocmit de notarul Robu Ana, pe numele cet. Dubceac Anatolie.

Ulinici Feodor

Cet. Ulinici Feodor, domiciliat în raionul Nisporeni, satul Vărzărești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 881 din 01.03.2017, autentificat de notarul Șișcanu Alexandr.

Ursu Valentina

Cet. Ursu Valentina, domiciliată or.Călăraşi, str.Ștefan cel Mare și Sfînt,  str-la 1, nr.2, bl.2, ap.50, Republica Moldova, aduce la cunoștință pirederea acutului notarial: Certificatul de moștenitor legal nr.1/657 din 02.03.1979, eliberat la Biroul Notarial de Stat din raionul Călărași.

Bălan Ion

Cet.Bălan Ion, domiciliat în satul Buda, raionul Călărași, Republica Moldova, aduce la cunoștință pirederea acutului notarial: Certificatul de moștenitor testamentar nr.3795 din 17.12.1999, eliberat de Notarul Tudor ANTONI.

SILIVESTROV BORIS

Cet. SILIVESTROV BORIS, domiciliat în oraşul Făleşti, str. Alexei Mateevici, nr.139, ap.,1, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  certificatului de moştenitor legal cu nr.3413 din 14.07.1995, autentificat la biroul notarila de stat din or.Făleşti.

FRAI TATIANA

Cet. FRAI TATIANA, domiciliată în Republica Moldova, mun. Bălți, str. Rîșcani, nr. 2A, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil nr. 4066 din 15.05.2014, autentificat de Notarul Public Dogotari Larisa, cu sediul biroului în mun. Bălți.

BEȚIVU AURELIA

Cet. BEȚIVU AURELIA, domiciliată în satul Chișcăreni, raionul Sîngerei, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal  nr. 1051  din 14.10.2005, eliberat de notarul privat Batrîn Nina, cu sediul biroului în or. Dondușeni, str. Feroviarilor, 8.

ANESTIADE IGOR

Cet. ANESTIADE IGOR, domiciliat în satul Sărătenii Vechi, raionul Telenești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Testament nr.1083 din 05.05.2004, autentificat de notarul Iliescu Ludmila.

Cioban Mihail

Cet. Cioban Mihail, domiciliat în s.Găvănoasa, raionul Cahul, RM aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract nr.8750 din 26.09.2011, întocmit de notarul Tiuliu Natalia.