Actele notariale pierdute

Утерянные нотариальные акты:

publicarea este bazată pe art.26 din Legea nr.246 din 15.11.2018

публикация данных основана на ст.26 закона №246 от 15.11.2018

începând cu 2020

CHIRICA ION

Cet. CHIRICA ION,  domiciliat în satul Mîndrești, raionul Teleneşti,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: testamentul   autentificat la 16.08.2000  cu nr. 3030  de notarul   ȘCOLNIC VIORICA .

Rotaru Oxana

Cet. Rotaru Oxana, domiciliată în mun. Bălți, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 30949 din 11.11.2011, autentificat de notarul Dimitriu Svetlana pe numele cet. Rotaru Valeriu.

Babii Tudor

Cet. Babii Tudor, domiciliat în mun. Bălți, s. Elizaveta, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor legal nr. 9166 din 12.09.2019, eliberat de notarul Dimitriu Svetlana.

Vodovoi Victor

cet. Vodovoi Victor, a.n 02.12.1990, c/p 2005009018892,  domiciliat în Republica Moldova, raionul Glodeni, satul Balatina, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 3-6131 din 29.07.2004, autentificat de notarul privat Patereu Claudia.

 

CARABULEA LUDMILA

 

 

 

Camerei Notariale din Republica Moldova

 

AVIZ   privind   pierderea

originalului actului notarial

 

 

Cet. CARABULEA   LUDMILA   PETRU, cu domiciliul în s. Căplani r-l Ștefan Vodă, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:

Certificatului cu privire la dreptul de moștenire legală eliberat de notarul   Luchian Anatolie cu nr. 5348 la 15.06.2003.

 

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 07.02.2023 conform contului spre plată nr. 13421.

 

Notarul Luchian Anatolie

CANTARAJIU OLGA

                              Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet.CANTARAJIU OLGA, domiciliată în s.Malcoci, r-l Ialoveni,  Republica  Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de donaţie nr.2076 din 19.04.2011, autentificat de notarul public, Şişianu Maria, cu sediul biroului or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun nr.15, Republica Moldova.

GOLOVIN BORIS

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Golovin Boris, a.n 28.07.1958, c/p0950612542684 domiciliat în mun. Chișinău, str.Valise Alecsandri nr 37, ap. 4, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 27 215 autentificat de notarul Gladîș Oleg .

 

Moșneguțu Valentina

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

 

 

 

Cet. Moșneguțu Valentina, domiciliat în or.  Florești, str. Prietenia, nr.80, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de donație nr.2045 din 13.03.2019, întocmit de notarul Goinic Cristina.

 

 

A achitat  Moșneguțu Valentina bon nr. 505531249 din 07.02.2023

Motricala Vasilisa

(Anexa nr. 3

la Ghidul privind publicarea

 pe pagina oficială a Camerei Notariale

a informației despre deschiderea procedurii succesorale notariale

 și a avizului despre pierderea originalului actului notarial)

 

Subsemnatul, notarul Cheşcu Hristofor, la cererea cet. Motricala Vasilisa, solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Avizului privind pierderea originalului actului notarial cu următorul conținut:

 

 

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

 

 

Motricala Vasilisa, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:

certificatului de moştenitor legal nr. 1358 eliberat la 13.04.2006 de notarul Cheşcu Hristofor, cu sediul în or. Călăraşi, Republica Moldova

 

 

 

 

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant conform OIN 13777 din 07.02.2023.

 

Notarul Cheşcu Hristofor