Actele notariale pierdute

Утерянные нотариальные акты:

publicarea este bazată pe art.26 din Legea nr.246 din 15.11.2018

публикация данных основана на ст.26 закона №246 от 15.11.2018

începând cu 2020

BEJANU ANDREI

BEJANU ANDREI, cetățean al Republicii Moldova, născut la 22.02.1982, domiciliat în Republica Moldova, r-nul Nisporeni, s. Milești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Testament nr. 1-855 din 24.06.2021, autentificat de Notarul Butnaru Rodion.

Papaluţa Fedora

cet. PAPALUŢA FEDORA, domiciliată în mun. Orhei, str. C. Negruzzi 68, ap. 11  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractual de vnzare-cumpărare, transmitere primire a locuinţei în proprietate private nr.  6826 din  10.09.2007, autentificat de notarul privat Levinţa Valentina, cu sediul în mun. Orhei.

Popa Galina

cet. POPA GALINA, domiciliată în sat. Pelivan, raionul Orhei, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial : certificatul de moştenitor legal nr. 275 din  05.01.2012,  eiberat de către notarul  Levinţa Valentina, cu sediul în  mun. Orhei.

ALLA RUSLAN

Cet. ALLA RUSLAN, fără viză de domiciliu în Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actelor notariale:

– Testamentului nr. 4414, autentificat de noatrul Leonid Tatian la 08.04.2013.

Peciul Oleg

cet.Peciul Oleg, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:

certificatului de moştenire legal nr. 48 eliberat la 16.04.1999 de notarul Cheşcu Hristofor, cu sediul în or. Călăraşi, Republica Moldova

IONAȘCU NATALIA

cet.IONAȘCU NATALIA, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de leasing financiar nr.FL173/2021 sub numărul 1-158 la data de 03.06.2021, autentificat de notarul Nina FRECĂUŢANU.

Ceban Vasilii

cet.Ceban Vasilii, domiciliat în sat. Unguri, r-nul Ocnița, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare cumpărare din data de 17.02.2012 cu nr. 1337, autentificat de notarul public Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or.  Ocnița, str. M. Viteazul, 21A, R. Moldova.

Stepanov Tatiana, reprezentată de Chițan Danu

Cet. Stepanov Tatiana, a.n. 01.05.1967, c/p. 2004028029522, reprezentată de cet. Chițan Danu,  cetăţenia RM, născut la 03.02.1999, domiciliat: R. Moldova, raionul Rezina, satul Tarasova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare a imobilului nr. 1184 eliberat la 10.09.2001, de notarul,  Cornos Elena, la biroul notarial din or. Rezina, str. 1 Mai nr. 7/3.

COCA VALENTINA

Cet. COCA VALENTINA, domiciliată în r-nul Florești s.Ivanovca, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatului de moştenitor testamentar înregistrat cu nr. 5543, eliberat  la data de 21.11.2000, de către Notarul Svetlana Burduja, cu sediul biroului în or. Floreşti str. V. Lupu nr. 58