17 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Volcinski Constantin

Cet. Volcinski Constantin, domiciliat în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi, nr. xxx, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:      Certificatul de moștenitor, nr. 1/2-844 din 28.07.1981, eliberat de BNS nr. 2, mun. Chișinău.