25 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Ungureanu Silvia

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

cet. Ungureanu Silvia, domiciliată în mun. Chișinău, bd. Traian, 2, ap. 104, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatele de moștenitor legal nr. 4595 din 25.08.2008 și nr. 4596 din 25.08.2008, întocmite de notarul Murzacov Aurelia.