17 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Ungureanu Roman

Cet. Ungureanu Roman, cu domiciliul în Republica Moldova, mun. Chișinău, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare cu nr. 7868 din data de 15.12.2006, autentificat de notarul Stog Maria.