14 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Topal Dmitri

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Topal Dmitri, cu domiciliul în or.Vulcănești, RM aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat nr.1477 din 24.03.2008, autentificat de către notar or.Vulcănești, RM Cristeva Elena.