19 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Socolov Alexandru

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. SOCOLOV ALEXANDRU, domiciliat în Republica Moldova, r-ul Dubăsari, sat. Coșnița, str. Păcii nr.4, ap.14, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie cu nr.5642 din data de 05.08.2013, eliberat de notarul Lăpușneanu Tamara, cu sediul în sat.Coșnița, r-ul Dubăsari.