14 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

SÎRGHI MIHAIL

cet.SÎRGHI MIHAIL, domiciliat în mun.Chișinău, str.Ceucari xxx, ap.xx, aduce la cunoștință pierderea originalelor următoarelor acte notariale: Certificate de moștenitor nr.2092, nr.2100, nr.2104, nr.2108, nr.2112 din 29.03.2013 și nr.2123, nr.2125, nr.2127 din 01.04.2013 și Certificat de proprietate nr.2096 din 29.03.2013 eliberate de notarul Olga Andronic-Gabura.