23 august, 2022 Aviz pierdere act notarial

ȘCOLNIC SERGIU

Cet. ȘCOLNIC SERGIU, născut la 25.10.1962, cetățean al Republicii Moldova, IDNP 0980402224948, identificat cu buletinul de identitate seria A22082302 emis de oficiul nr. 22 la 25.07.22008, domiciliat în raionul Sîngerei, satul Rădoaia, acționând în calitate de reprezentant în numele și în interesele cet.ȘCOLNIC DORIN, născut la 10.03.1994, cetăţean al Republicii Moldova, IDNP 2004022036715, titularul buletinului de identitate B22034375 emis de Agenția Servicii Publice la 02.01.2020, domiciliat în R. Moldova, mun. Bălți, str. Suceava nr. 15/A, ap. 53, în temeiul procurii nr. 2-5768 din 02.07.2021, autentificate de notarul Agachi Aliona, cu sediul biroului în mun. Bălți, str. Pușkin nr. 44, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 3952 din 01.11.2018, autentificat de notarul Mînza Tamara cu sediul biroului în Republica Moldova, mun. Bălți, str. M. Sadoveanu nr. 4/50.