6 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Rotari Angela

cet. Rotari Angela, născut(ă) la data de 28.02.1975, IDNP 2001032019574, domiciliat(ă) în rn. Soroca sat. Zastînca, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal nr. 5576 din 02.12.2002, autentificat/eliberat de către notarul Ticu Boldescu