16 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

PÎRNĂU LUDMILA

Cet. PÎRNĂU LUDMILA, domiciliată în mun. Chișinău, str. Valea Crucii nr.xx, ap.xxx,Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE, TRANSMITERE-PRIMIRE A LOCUINȚEI ÎN PROPRIETATE PRIVATĂ,   autentificat  la  29.03.1993  cu nr.631  de către BNS TELENEȘTI.