1 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Pascari Simion

Cet. Pascari Simion, născut (ă) la 08.10.1963, IDNP – 2000032036545, domiciliat în s. Cureşniţa Nouă, r. Soroca, R.Moldova aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor testamentar nr. 7781 din 07.07.2011 eliberat de notarul Cebotarean Tatiana.