5 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Osipova Anna

Cet. Osipova Anna, domiciliată în rl. Anenii Noi, sat. Gura Bîcului, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor testamentar nr. 3341 din 23.12.2005, eliberat de notarul privat Valentina Pârcălab.