2 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Nicu Petru

Cet. Nicu Petru, domiciliată în R. Moldova, or. Rezina, str. Suveranității 37, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare nr. 12 din 20.08.1993, întocmit la BNS or. Rezina.