21 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

NASALIUC NATALIA

Cet. NASALIUC NATALIA, cu domiciliu în or. Dondușeni, RM, aduce la cunoștință pierderea originalul actelor notariale: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 410 din 27.04.2005, Contractul de donație nr. 2879 din 13.07.2012, autentificate de notarul Danil Anghelina, cu sediul biroului în or. Dondușeni, str. Independenței, nr. 25 și Certificat de proprietate nr. 2877 din 13.07.2012, eliberat de notarul public Danil Anghelina, cu sediul biroului în or. Dondușeni, str. Independenței, nr. 25.