5 martie, 2020 Aviz pierdere act notarial

MORARI MARIA

Cet.MORARI MARIA, domiciliată în Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Alecu Russo, nr.24, ap.57B, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal cu nr.3268 din 23.11.2018, eliberat de către notarul Mardari Maria din mun.Chişinău pe numele cet.Morari Maria.