8 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

MIRON Dina şi MIRON Vasile

MIRON Dina şi MIRON Vasile, domiciliaţi în s. Ruseni, r-nul Edineţ, aduc la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de donaţie nr. 4695 din 28.09.2004 autentificat de notarul Morea Galina.