21 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Malai Maria

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. MALAI MARIA, domiciliată în r-ul Dubăsari, sat. Coșnița, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal nr.5551 din 29.07.2010, eliberat de notarul Balaur Irina, cu sediul în sat.Coșnița, r-ul Dubăsari.