26 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Labliuc Maria

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Labliuc Maria, cu domiciliul în R. Moldova, or. Floreşti, str. M. Eminescu, 45, număr de identificare 0961805870929, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare a imobilului nr. 6578 din 13.10.2006, autentificat de notarul privat Ion Conoval.