8 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Jelezoglo Piotr

Cet. Jelezoglo Piotr, domiciliat în RM mun. Ceadir-Lunga, s. Chiriet-Lunga, str. Berzarina 2, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: testament nr. 10737 din 01.10.2013, întocmit de notarul Arnaut Alexandr.