8 februarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

IVANOVA ALEXANDRA

Cet. IVANOVA ALEXANDRA, domiciliată în r-nul Rîşcani, sat. Nihoreni, str. Ponoarelor, nr. 99, aduce la cunoştinţă pierderea originalelor actelor notariale: Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie nr. 5654 din 10.11.2016; Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie nr. 5655 din 10.11.2016 şi Certificatului de moştenitor legal nr. 5656 din 10.11.2016, eliberate de către notarul PURCEL LUDMILA.