29 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

HIZNICENCO Valentina

Cet. HIZNICENCO Valentina, domiciliată în mun. Edineţ, str. Casa Mare nr.16, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 11187 din 28.10.2016 autentificat de notarul Morea Galina.