29 octombrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Guțul Tamara

Cet. Guțul Tamara, domiciliată în mun. Bălți, str. Bulgară, 19/2, ap. 16, aduce la cunoștință pierderea originalelor actelor notariale: Certificatul de moștenitor legal nr. 9534 din 01.09.2015, Certificatul de moștenitor legal nr. 13115 din 30.11.2015 și Certificatul de moștenitor legal nr. 13117 din 30.11.2015, întocmite de notarul Dimitriu Svetlana pe numele cet. Guțul Ana.