29 aprilie, 2020 Aviz pierdere act notarial

GUŢUL NINA

Cet. GUŢUL NINA, domiciliată în satul Lupăria, raionul Rîşcani, reprezentată de cet. NAVROŢCHI RODION,  în temeiul procurii nr. 4537 din data de 23.04.2020, autentificată de notarul RUSSU GHEORGHE, cu sediul de activitate în or. Rîşcani, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor testamentar nr. 4333 din 14.10.2004, întocmit de notarul PURCEL LUDMILA, cu sediul de activitate în or. Rîşcani.