2 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Gusaric Liudmila

Cet.Gusaric Liudmila,domiciliat însatul Chişcăreni, raionul Sîngerei, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare  sub nr.2807  din 25.09 .2000 pe numele Gusaric Anatolie