12 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Grosu Veaceslav

cet. Grosu Veaceslav, data naşterii 15.03.1965, IDNP: 0971309836677, domiciliat în or.Soroca, str.C.Stere nr.22, ap.2,  Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de donaţie nr.6895 din 15.10.2014, autentificat de către notarul  Radu Iulian.