21 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Grigori Dmitri 2

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Grigori Dmitri, domiciliat în sat. Izvoare, r-nul Făleşti, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractului de donaţie cu nr.2902 din 16.05.2014, autentificat de notarul Şoldan Iurie din or. Făleşti .