23 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Dvineanicova Galina

Cet. Dvineanicova Galina, domiciliată în mun. Bălți, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 3-4591 din 03.11.1993, autentificat de notarul Robu A. pe numele cet. Dvineanicov Valeriu.