29 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Dulighera Liudmila

Cet. Dulighera Liudmila, domiciliată pe sdresa: Federaţia Rusă,  reg. Tiumeni, Iamalo-Neneţk, or. Gubkinskii, mcr.1, casa nr.22, ap.2 aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal  nr.7 din 04.01.1981 întocmit de notarul BNS GLODENI.